พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ (ในอนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน) สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

เมื่อเร็วๆ นี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ รองศาสตราจารย์ มาโย ยาซูกิ (Mayo Yasugi) แห่งภาควิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยสิ่งมีชีวิตและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยโอซาก้า พรีเฟคเจอร์ (Osaka Prefecture University) ผลการทดสอบพบว่าอนุมูล
อิสระไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีอนุภาคเป็นอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้
  

โดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นเป็นไอออนอนุภาคที่ประกอบด้วยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ซึ่งเกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าสูงต่อความชื้นในอากาศและแสดงปฏิกิริยาออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งนี้     พานาโซนิคได้วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์*1

ต่อมาในปี 2555 พานาโซนิคดำเนินการทดสอบการกำจัดไวรัสร่วมกับองค์กรภายนอกและยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของลักษณะทางชีวภาพทั้ง 4 กลุ่ม จากการทดสอบนี้พานาโซนิคคาดว่า “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” จะมีความสามารถในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้*2

สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ได้รับการทดสอบโดยพานาโซนิคร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้รับการยืนยันว่า อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ได้ โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

พานาโซนิคยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพของ "อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ เช่น จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใหม่ ด้วยเป้าหมายของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้คนทั่วโลก

####

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2064 2794
อาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, ธิษตยา (แจง) 094 323 5641,
สรศักดิ์ (เอิรธ์) 089 406 5544

ข้อมูลสำหรับอ้างอิง:

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ (อนุภาคน้ำขนาดอนุภาคนาโน) ในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

  • ภาพรวม

การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งโคโรนาไวรัส ในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร ที่แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีและไม่มีอนุมูลอิสระไดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ  

  • ผลลัพธ์ที่ได้

มีการยับยั้งโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) มากกว่า 99% ภายใน 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ: การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริง และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

ระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลประกอบ
หน่วยงาน
: Osaka Prefecture University
ระยะเวลา: กรกฎาคม 2563
หัวข้อวิจัย: Novel coronavirus (SARS-CoV-2)
เครื่องมือ: เครื่องสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
วิธีการ
: 

  • เครื่องสร้าง "อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" ถูกติดตั้งที่ความสูง 15 ซม. จากพื้นในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร
  • ชิ้นส่วนของผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสวางอยู่ในจานเพาะเชื้อ และสัมผัสกับ “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
  • ความเข้มข้นของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง
  • ทำการทดสอบรูปแบบเดียวกัน 3 ครั้งเพื่อยืนยันการทำซ้ำ และความแม่นยำในการวัด

ผลวิจัยเชิงตัวเลข

*จากการคำนวณของพานาโซนิค

หมายเหตุ

* 1:   ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลหลักจากการทดสอบ

  • 12 พฤษภาคม 2552: ตรวจสอบพบผลบวกในอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อไวรัส แบคทีเรีย และสารเคมีทางการเกษตร
  • 20 ตุลาคม 2552: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนุภาคน้ำที่มีประจุ
  • 20 กุมภาพันธ์ 2555: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
  • 16 มกราคม 2557: อนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโนสามารถลดอนุภาค PM2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ติดกับทรายสีเหลือง

* 2:   26 มกราคม 2555: ผลการยับยั้งไวรัสในอนุภาคน้ำที่มีประจุได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบการกำจัดไวรัสผ่านการตรวจสอบร่วมกันกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นองค์กรทดสอบจากประเทศเยอรมนี

เกี่ยวกับพานาโซนิค
พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลายสำหรับลูกค้าในแบบ Business to Business หรือ B2B  สำหรับผู้บริโภค บ้านพักอาศัย และยานยนต์ บริษัทได้ฉลองครบรอบ 100 ปีเมื่อปี 2561 มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก ปัจจุบันมีบริษัทย่อยจำนวน 528 แห่ง และมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง 72 แห่งทั่วโลก มียอดขายสุทธิรวม 7.49 ล้านล้านเยนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมุ่งมั่นสร้างมูลค่าใหม่ๆ ผ่านนวัตกรรมในทุกหน่วยงาน พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและโลกที่ดีกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพานาโซนิคที่: https://www.panasonic.com/global