พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบ nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2)

พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบ nanoeTM X สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2)

มร.ฮิโรยูกิ มุโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งทดสอบโดย Texcell*1 องค์กรวิจัยระดับโลก ผลการทดสอบพบว่า nanoe™ X ซึ่งเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้

nanoe™ X เป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน ถูกคิดค้นโดยพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น (Panasonic) nanoe™ X เป็นเทคโนโลยีอะตอมประจุไฟฟ้าสถิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นในอากาศ สามารถสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจำนวนมาก อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบซึ่งอยู่ใน nanoe™ X นี้ช่วยยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2)

พานาโซนิคได้วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์*2

ต่อมาในปี 2555 พานาโซนิคดำเนินการทดสอบการกำจัดไวรัสร่วมกับองค์กรภายนอกและยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของลักษณะทางชีวภาพทั้ง 4 กลุ่ม จากการทดสอบนี้พานาโซนิคคาดว่า “อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” จะมีความสามารถในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้*3

สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ ได้รับการทดสอบโดย Texcell โดยการติดตั้งเครื่องสร้าง " nanoe™ X " ที่ความสูง 15 ซม. ห่างจากผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสวางอยู่ในจานเพาะเชื้อภายในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และยืนยันว่า nanoe™ X ซึ่งเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 99.99% ภายใน 2 ชั่วโมง โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

nanoe™ X เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของพานาโซนิคที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศเฉพาะรุ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จัดจำหน่ายในตลาดประเทศไทย

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ฟ้าภายในบ้าน “พานาโซนิค” เชื่อมั่นในศักยภาพตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยยังคงยืนหยัดดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัย การจัดจำหน่าย และบริการหลังการขาย ผ่านตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการทั่วประเทศตามมาตรฐานแบบคุณภาพญี่ปุ่น (Japan Quality) ต่อไป

CERTIFICATE OF INVESTIGATION STUDY

STUDY OF VALIDATION OF THE EFFICIENCY OF nanoeX on SARS-COV2

####

ข้อมูลสำหรับอ้างอิง:
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของ nanoe™ X ในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)
· ภาพรวม
การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสโคโรนา ในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร ที่แบ่งเป็น พื้นที่ที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยอนุภาค nanoe™ X
· ผลลัพธ์ที่ได้
มีการยับยั้งไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) มากกว่า 99.99% ภายใน 2 ชั่วโมง
หมายเหตุ: การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของ nanoe™ X ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริง และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

ระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลประกอบ
หน่วยงาน
: Texcell
หัวข้อวิจัย: Novel coronavirus (SARS-CoV-2)
เครื่องมือ: เครื่องสร้าง nanoe™ X
วิธีการ
· เครื่องสร้าง " nanoe™ X " ถูกติดตั้งที่ความสูง 15 ซม. จากพื้นในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร
· ชิ้นส่วนของผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสวางอยู่ในจานเพาะเชื้อ และสัมผัสกับ “nanoe™ X” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
· ความเข้มข้นของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง

ผลวิจัยเชิงตัวเลข

สิ่งที่ใช้ทดสอบ

ความจุ

ชั่วโมง

อัตราการยับยั้ง*

SARS-CoV-2

45 ลิตร

2 ชั่วโมง

99.99%

หมายเหตุ
* 1: Texcell เป็นองค์กรวิจัยโลกที่เชี่ยวชาญในการทดสอบไวรัส การกวาดล้างไวรัส การสร้างภูมิคุ้มกันและการวิจัยและพัฒนาหรือ GMP เซลล์แบงกิ้งสำหรับโครงการ R&D, GClP, GLP และ GMP
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปีในสถาบันปาสเตอร์ในปารีส Texcell มีความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับมายาวนานในการทดสอบไวรัสด้วยโปรโตคอลที่หลากหลายสำหรับการตรวจหาตัวนำเชื้อโรค
Texcell เป็นสถาบันแห่งแรกของปาสเตอร์แห่งปารีสที่ก่อตั้งในปี 2540
* 2: ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลหลักจากการทดสอบ
· 12 พฤษภาคม 2552: ตรวจสอบพบผลบวกในอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อไวรัส แบคทีเรีย และสารเคมีทางการเกษตร
· 20 ตุลาคม 2552: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนุภาคน้ำที่มีประจุ
· 20 กุมภาพันธ์ 2555: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
· 16 มกราคม 2557: อนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโนสามารถลดอนุภาค PM2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ติดกับทรายสีเหลือง
* 3: 26 มกราคม 2555: ผลการยับยั้งไวรัสในอนุภาคน้ำที่มีประจุได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบการกำจัดไวรัสผ่านการตรวจสอบร่วมกันกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นองค์กรทดสอบจากประเทศเยอรมนี