พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย มอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิคปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562 (Panasonic Future Gear Scholarship 2019)”  แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล โดยจะสนับสนุนทุนต่อเนื่อง 3 ปีจนจบระดับปริญญาตรี และไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา  พร้อมทั้งยังสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม รวมมูลค่า 1,350,000 บาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาบุคลลากรคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพานาโซนิค พานาโซนิคให้ความสำคัญกับบุคลากรมาโดยตลอด ดังคำกล่าวของท่านผู้ก่อตั้ง “People Before Product สร้างคนก่อนสร้างผลิตภัณฑ์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาวิศวกร ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นับเป็นความ ท้าทายอย่างมากที่จะพัฒนาวิศวกรให้มีศักยภาพและมีความสามารถในตลาดแรงงานระดับภูมิภาค พานาโซนิคต้องการจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของวิศวกร โดยโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในภูมิภาคเอเชียได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2557 และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  พานาโซนิค  ไม่เพียงแต่สนับสนุนเฉพาะทุนการศึกษา ยังจัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เห็นบรรยากาศการทำงานจริงและสร้าง  แรงบันดาลใจแก่นักศึกษา รวมถึงยังให้ทุนสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มทักษะและโอกาสในการทำงานอนาคตให้แก่นักศึกษาอีกด้วย”

นายกิตติวัฒน์ ราชคฤห์ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เล่าถึงสาเหตุที่เลือกเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ  เนื่องจาก สามารถหางานหลังจากเรียนจบได้หลาย ๆ ด้าน   ไม่ได้เจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนใหญ่การทำงานของวิศวกรรมอุตสาหการจะเกี่ยวข้องกับการลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ รวมไปถึงงานการควบคุมคุณภาพของการผลิตหรือการดำเนินงาน เพื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยหากลวิธีต่าง ๆ  และขอขอบคุณพานาโซนิคที่มอบทุนการศึกษาให้ผมและเพื่อนๆ ซึ่งผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนสมกับที่ได้รับทุนในครั้งนี้

นางสาวลลิตา สร้อยโพธิ์พันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เล่าถึงเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำเร็จว่า หลังจากเรียนเสร็จกลับมาทบทวนบทเรียนที่เรียนในแต่ละวัน  ระหว่างเรียนการจดโน๊ตเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับตัวเอง  เนื่องจากสิ่งที่อาจารย์พูดในห้องเรียนถือเป็นใจความสำคัญของการเรียนในแต่ละครั้ง การจดช่วยให้เราไม่พลาดใจความสำคัญและรายละเอียดเล็กๆ ที่มีโอกาสจะออกในข้อสอบ และยังเล่าต่ออีกว่า ในอนาคตอยากนำความรู้ทางวิศวกรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ให้คนในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเผยเหตุผลในการเลือกเรียนเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น  AI Machine Learning หุ่นยนต์แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกต่างๆ การที่เราศึกษาในสาขาวิชานี้นั้นถือว่าเราจะเป็นบุคคลากรคนนึงในอนาคต ที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดสิ่งเหล่านี้ให้คนในประเทศเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
พานาโซนิค เดินหน้ามอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6