พานาโซนิคจับมือ 4 พันธมิตร
ต่อยอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย “สภาวะน่าสบาย”

พานาโซนิคจับมือ 4 พันธมิตร ต่อยอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย “สภาวะน่าสบาย”

หลังจากที่พานาโซนิคร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวิจัยเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงาน พร้อมค้นหา "สภาวะน่าสบายภายในบ้าน" ฉบับคนไทยผ่านบ้านแบบจำลอง "Zen Mode" ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว

ล่าสุดบริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามกับบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป นำเทคโนโลยีและผลงานวิจัย "สภาวะน่าสบาย" ขยายผลการทดลองในบ้านจำลอง ให้เกิดเป็นตัวเลือกเพื่อการอยู่อาศัยที่สบายกายและประหยัดพลังงานแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 องค์กร เพื่อทำการทดลองที่บ้านจริงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในโครงการ เสนา แกรนด์ โฮม บางนา กม.29

โดยพานาโซนิคหวังผลให้การวิจัยครั้งนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนสำหรับคนไทย ภายใต้ภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ที่ปราศจากความเครียด (Stress-free) และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ (Carbon-free) ทั้งยังลดการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) เกิดเป็นเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยในอนาคตที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทยต่อไป