พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ

กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย นำโดย มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวจำนวน 475 คน ทำกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลนและเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ” ด้วยการร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ และใบเล็กจำนวน 1,500 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดที่พานาโซนิคมุ่งมั่นจะสร้างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไป รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ของพานาโซนิค อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสมดุล รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน

นางศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทพานาโซนิคจะร่วมกันจัดกิจกรรมในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปีจะปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมไปตามลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งความสนใจของพนักงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าบก การปลูกป่าชายเลน การทำโป่งเทียม การดูแลสภาพแวดล้อมและร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด สำหรับในปีนี้เรามองว่าป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชายฝั่งทะเล เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ ช่วยป้องกันแนวชายฝั่งทะเล การกัดเซาะพังทลาย รวมถึงเป็นแนวกำบังกระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำและพายุต่างๆ ได้ สามารถช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติ นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย”

“อีกทั้งเมื่อ 11 ปีที่แล้วพานาโซนิค ได้เคยมาปลูกป่าชายเลนที่บางปู ในปีนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่เราได้พาพนักงานและครอบครัวกลับมาร่วมปลูกป่าชายเลนขยายพื้นที่ใหม่ และยังได้ติดตามผลงานที่พวกเราได้ปลูกไว้เมื่อ 11 ปีที่แล้วด้วย ซึ่งพวกเราก็ดีใจที่ได้เห็นการเจริญเติบโตและพื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาภายใต้ระบบนิเวศของธรรมชาติ สำหรับในปีนี้พวกเราได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ คืนสู่ป่าชายเลน รวมกันจำนวน 1,500 ต้น เพื่อฟื้นฟูและขยายพื้นที่ธรรมชาติ ป่าชายเลนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นกลับมาเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแบบยั่งยืน และในระยะยาว ป่าชายเลนจะเป็นแหล่งพลังงาน อาหารที่จะช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี”

ด้านนางสาวจุฬาภรณ์ คนใหญ่ ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เล่าว่า “รู้สึกดีใจที่บริษัทจัดกิจกรรมดีๆ และยังได้พาครอบครัวมาร่วมกิจกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ทำนอกจากเราจะได้ใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานและครอบครัวแล้ว ยังได้พาลูกๆ มาเห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติในอีกมุมหนึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ลูกได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้พานาโซนิค มุ่งมั่น สร้างชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น เราจะเดินหน้าตอบแทนและคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย ในทุกด้าน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ รักษา และปลูกจิตสำนึก เพื่อสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติต่อไป

***********************

พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
พานาโซนิครักษ์โลก ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ