พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ประจำปี 2561

พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ประจำปี 2561

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต (Panasonic Future Gear Scholarship)” ประจำปี 2561 แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 สาขา ได้แก่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, อุตสาหการ, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ และเคมี ซึ่งจะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี พร้อมสนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 ปี มูลค่าทุนละกว่า135,000 บาท และที่สำคัญเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 141 คน จาก 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 10 คน ได้แก่ นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 3 คน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 2 คน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คน , มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 คน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 1 คน ภายในงานมี อาจารย์ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ภานุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี