฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิค จัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.ยาซุอะกิ ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการบริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอนซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัดและพนักงาน ร่วมกันจัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้ ที่โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จ.ลพบุรี และ โรงเรียนสายสมร จ.เพชรบูรณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับน้อง ๆ โดยจัดเตรียมหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา รวมไปถึงทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ได้อิ่มอร่อย และยังได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยทำให้โลกของเราร่มรื่น น่าอยู่ ยิ่งขึ้น

พานาโซนิค จัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”
พานาโซนิค จัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”
พานาโซนิค จัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”
พานาโซนิค จัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”
พานาโซนิค จัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”
พานาโซนิค จัดโครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”