พานาโซนิคมอบจอ Professional Display
แก่มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย

พานาโซนิคมอบจอ Professional Display แก่มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย

ท่ามกลางวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการศึกษาของเยาวชนอยู่ไม่น้อย บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของเยาวชนไทยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยมี มร.ฮิซาคาสึ มาเอดะ ผู้อำนวยการส่วนการขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบจอโปรเฟสชั่นนอลดิสเพลย์ พานาโซนิค รุ่น TH-75EQP1 จำนวน 1 เครื่อง และ รุ่น TH-65EF1W จำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1,220,000 บาท ให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในการมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเยาวชน และสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม โดยมี คุณโมนา ศิวรังสรรค์
ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ