บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยฮิโรยูกิ มุโตะ กรรมการ เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ nanoeTM ให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาลโดยได้รับเกียรติจาก
พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มรพ.สมิติเวช และรพ.บีเอ็นเอช และผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช และทีมผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เล็งเห็นความสำคัญของอากาศ และการควบคุมอนามัยในพื้นที่ใช้บริการ การวางเครื่องฟอกตามจุดต่างๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มอากาศสะอาดให้ผู้ใช้บริการอย่างเข้าถึงแล้ว ยังช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ใช้บริการอีกด้วย

เครื่องฟอกอากาศพานาโซนิคมีเทคโนโลยีระบบฟอกอากาศนาโนอี (nanoeTM ) ซึ่งเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน ถูกคิดค้นโดยพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น nanoe™ เป็นเทคโนโลยีอะตอมประจุไฟฟ้าสถิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นในอากาศ สามารถสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจำนวนมาก อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบซึ่งอยู่ใน nanoe™ นี้เองช่วยยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2) นอกจากนี้ระบบฟอกอากาศนาโนอี (nanoeTM ) ยังสามารถกรองฝุ่นขนาด PM2.5 ยับยั้งกลิ่น เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรียและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช