อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™(*¹) ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีผลต้านสารภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

Panasonic Corporation ได้ตรวจสอบแล้วว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนซึ่งสร้างขึ้นจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปที่น้ำหรือที่เรียกว่า nanoe™ นั้นมีผลต้านสารภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส การศึกษานี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Azabu

ในยุคที่สัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมสูง 34.3%(*2) ของครัวเรือนทั้งหมดมีสัตว์เลี้ยง สุนัขมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ 58.6%(*3) หรือประมาณ 12 ล้านตัว รองลงมาคือแมวอยู่ที่ 30.9%(*3) หรือประมาณ 10 ล้านตัว(*4) ประมาณ 72%(*5) ถูกเลี้ยงภายในอาคารร่วมกับเจ้าของซึ่งมีโอกาสการสัมผัสสูง ส่งผลให้อาการแพ้สัตว์จากสารภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงสู่มนุษย์ (โรคติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยง) มีมากขึ้น และยังมีรายงานจำนวนมากเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยง (*6,7,8)

Panasonic Corporation ตรวจสอบแล้วว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ มีผลต้านสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง: Can f 1 (จากสุนัข), Fel d 1 (จากแมว), แบคทีเรียสามชนิด (MRSP (สแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน), บอร์ดีเทลลา บรองไคเซปติกา และพาสเทอเรลล่า มัลโตไซดา), เชื้อราสามชนิด (แคนดิดา อัลบิแคนส์, คริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ และมาลาสซีเซีย เฟอร์เฟอร์) และไวรัสห้าชนิด (โคโรนาไวรัสในแมว อะดีโนไวรัสในสุนัข ไวรัสไข้หัดสุนัข พาร์โวไวรัสในสุนัข และเฮอร์ปีส์ไวรัสในสุนัข)

สารและห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดำเนินการทดลอง

- สารก่อภูมิแพ้: ITEA Co., Ltd. (สถาบันโรคภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมโตเกียว)

- แบคทีเรีย:  รองศาสตราจารย์ Yasuo Kataoka วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Nippon Medical School มหาวิทยาลัย Nippon Veterinary and Life Science

- เชื้อรา: รองศาสตราจารย์ Takashi Yaguchi ศูนย์วิจัย Medical Mycology Research Center (MMRC) มหาวิทยาลัย Chiba

- ไวรัส:  ศาสตราจารย์ Takeru Maeda มหาวิทยาลัย Yamaguchi คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ Rikio Kirisawa คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen

หลักการสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™

ขั้วไฟฟ้าระดับละอองถูกทำให้เย็นด้วยองค์ประกอบเพลเทียร์ เพื่อทำการควบแน่นน้ำในอากาศ กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะถูกจ่ายไปทั่วๆ ขั้้วไฟฟ้าระดับละอองและขั้วไฟฟ้าด้านนอกเพื่อสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ขนาด 5 ถึง 20 นาโนเมตร (nm)

*1: อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนเกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปที่น้ำ
*2: ผลสำรวจความคิดเห็นโดยสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-doubutu/zh/z03.html, (Jul. 4, 2011)
*3. ผลสำรวจความคิดเห็นโดยสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องชนิดของสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-doubutu/zh/z05.html, (Jul. 4, 2011)
*4: สมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงญี่ปุ่น เรื่องการสำรวจการเลี้ยงสุนัขและแมวปี 2010 http://www.petfood.or.jp/data/chart2010/01.html, (Jul. 5, 2011)
*5: ผลการสำรวจของ Fuji Keizai เกี่ยวกับตลาดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง https://www.fuji-keizai.co.jp/market/11036.html, (Jul. 5, 2011)
*6: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ปี 2006 เรื่องการป้องกันและการส่งเสริมการวิจัยโรคภูมิแพ้ ถามตอบเรื่องสารก่อภูมิแพ้
*7: สถาบันสาธารณสุขจังหวัดโอซาก้า ข่าวสาธารณสุขและสุขอนามัย ฉบับที่ 27 http://www.iph.pref.osaka.jp/news/vol27/news27.pdf
*8: โรคติดเชื้อในสัตว์ (เล่มที่ 3) Kindai Shuppan

[สอบถามข้อมูล]

สื่อ: Miyata, Public Relations Group, Appliances Company โทร: + 81-77-561-3101 ลูกค้า: HA Development Center, Corporate Engineering Division โทร: +81-6-6908-1131 (หมายเลขโทรศัพท์หลัก)

แผนกต้อนรับ (9:00-17:30 เฉพาะวันทำการ)

ผลการตรวจสอบ:

การควบคุมดูแลโดยรวม: ศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Azabu

1. สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง

[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส
ห้องปฏิบัติการวิจัย: ITEA Co., Ltd. (สถาบันโรคภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมโตเกียว)
ระยะเวลาการทดสอบ: กุมภาพันธ์ 2011 ถึงมิถุนายน 2011
สารที่ทดสอบ: Can f 1 (สารก่อภูมิแพ้จากสุนัข), Fel d 1 (สารก่อภูมิแพ้จากแมว)
อุปกรณ์การทดสอบ: อุปกรณ์ nanoe™
วิธีการทดสอบ: นำผ้าโพลีโพรพิลีนชนิดไม่ทอที่มีสารละลายของสารก่อภูมิแพ้ไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ในกล่องขนาด 45 ลิตร จากนั้นสารก่อภูมิแพ้จะถูกสกัดออกมาวัดความหนาแน่นด้วยวิธี sandwich ELISA

[ผลการทดสอบ]

สารก่อภูมิแพ้สองชนิดถูกยับยั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

*แปลงค่าโดยบริษัท

2. แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงสามชนิดถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส

- ร่วมมือกับ:  รองศาสตราจารย์ Yasushi Kataoka วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Nippon Medical School มหาวิทยาลัย Nippon Veterinary and Life Science

- ระยะเวลาการทดสอบ: ตุลาคม 2011 ถึงมกราคม 2012

- สารที่ทดสอบ:  MRSP (สแตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน), บอร์ดีเทลลา บรองไคเซปติกา และพาสเทอเรลล่า มัลโตไซดา

- อุปกรณ์การทดสอบ: อุปกรณ์ nanoe™

- วิธีการทดสอบ: นำผ้าก๊อซที่มีแบคทีเรียแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 15 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส แบคทีเรียจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซเพื่อนำไปเพาะเชื้อในจานเพาะเชื้อ และนับแบคทีเรียทั้งหมด

[ผลการทดสอบ]

แบคทีเรียทั้งสามชนิดกว่า 99% ถูกยับยั้งภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

*แปลงค่าโดยบริษัท

ผลการตรวจสอบ: 
3. เชื้อราที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง (ยีสต์) 
[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

เชื้อราที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง (ยีสต์) สามชนิดถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส

- ร่วมมือกับ:  รองศาสตราจารย์ Takashi Yaguchi ศูนย์วิจัย Medical Mycology Research Center (MMRC) มหาวิทยาลัย Chiba

- ระยะเวลาการทดสอบ:  ตุลาคม 2011 ถึงมกราคม 2012

- สารที่ทดสอบ:  แคนดิดา อัลบิแคนส์, คริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์ และมาลาสซีเซีย เฟอร์เฟอร์

- อุปกรณ์การทดสอบ:  อุปกรณ์ nanoe™

- วิธีการทดสอบ:  นำผ้าก๊อซที่มีเชื้อราแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 15 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส เชื้อราจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซ เจือจางบนจานเพาะเชื้อ และนับจำนวน

[ผลการทดสอบ]

เชื้อรา (ยีสต์) ทั้งสามชนิดกว่า 99% ถูกยับยั้งภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

4. ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง 
[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงห้าชนิดถูกนำไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ เพื่อยืนยันผลการต้านไวรัส

- ร่วมมือกับ: ศาสตราจารย์ Takeru Maeda มหาวิทยาลัย Yamaguchi คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์

- ระยะเวลาการทดสอบ: พฤษภาคม 2554 ถึงมกราคม 2555

- สารที่ทดสอบ:  โคโรนาไวรัสในแมว และอะดีโนไวรัสในสุนัข

- วิธีการทดสอบ: นำผ้ากอซที่มีไวรัสแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 15 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส ไวรัสจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซและวัดค่าการติดเชื้อไวรัส

- ร่วมมือกับ: ศาสตราจารย์ Rikio Kirisawa คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen

- ระยะเวลาการทดสอบ:  มกราคม 2009 ถึงพฤษภาคม 2010

- สารที่ทดสอบ: ไวรัสไข้หัดสุนัข พาร์โวไวรัสในสุนัข และเฮอร์ปีส์ไวรัสในสุนัข

- วิธีการทดสอบ: นำผ้ากอซที่มีไวรัสแขวนลอยไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ จากระยะ 5 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลิตร ตามระยะเวลาที่กำหนด หลังการสัมผัส ไวรัสจะถูกสกัดจากผ้าก๊อซและวัดค่าการติดเชื้อไวรัส

[ผลการทดสอบ]

เชื้อรา (ยีสต์) ทั้งสามชนิดกว่า 99% ถูกยับยั้งภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุด้านล่าง

*แปลงค่าโดยบริษัท

ความเห็นของศาสตราจารย์ Sakaguchi มหาวิทยาลัย Azabu

เราสามารถยืนยันว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ มีผลต้านสารก่อภูมิแพ้สองชนิด แบคทีเรียสามชนิด เชื้อราสามชนิด และไวรัสห้าชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า nanoe™ มีศักยภาพในการเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างราบรื่น

ประวัติของศาสตราจารย์ Sakaguchi มหาวิทยาลัย Azabu

Masahiro Sakaguchi: ศาสตราจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Azabu

- ประวัติ: จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจังหวัดโอซาก้า ได้รับปริญญาเอกสาขาเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว คณะเกษตรศาสตร์
สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ La Jolla Institute for Allergy and Immunology (สหรัฐเมริกา) นักวิจัยที่สถาบัน National Institute of Infectious Diseases หัวหน้าทีมที่ Rikagaku Kenkyusyo ดำรงตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ปี 2007

- สมาชิกสมาคม Japanese Society of Allergology, The Japanese Society of Veterinary Science

*ข่าวต่อไปนี้มีเนื้อหาข่าวที่ถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์ แต่อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าเอกสารเหล่านี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน