พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบ nanoe™ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(SARS-CoV-2) ทั้ง 4 สายพันธุ์ได้แก่ อัลฟ่า เบต้า แกมม่า เดลต้า

เมื่อเร็วๆ นี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC)*1 ผลการทดสอบพบว่าอนุมูลไฮดรอกซิล (Hydroxyl radicals) ที่มีน้ำล้อมรอบ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มขึ้นอีก 4 สายพันธุ์ได้แก่ อัลฟ่า เบต้า แกมม่า เดลต้า

nanoe™ เป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโน ถูกคิดค้นโดยพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น (Panasonic) เป็นเทคโนโลยีอะตอมประจุไฟฟ้าสถิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นในอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจำนวนมาก ซึ่งช่วยยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-CoV-2)

พานาโซนิคได้วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์*2

ในเดือนกรกฎาคม 2563 พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบ nanoe™ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)*3 ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี 2555 พานาโซนิคดำเนินการทดสอบการกำจัดไวรัสร่วมกับองค์กรภายนอกและยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของลักษณะทางชีวภาพทั้ง 4 กลุ่ม จากการทดสอบนี้พานาโซนิคคาดว่า “อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” จะมีความสามารถในการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้*ด้วยเหตุนี้พานาโซนิคจึงได้ทำการทดลองด้วยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดเพิ่ม

โดยการทดสอบล่าสุดกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) และอีก 4 สายพันธุ์ (อัลฟ่า เบต้า แกมม่า เดลต้า) มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร ที่แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีและไม่มี nanoe™ ผลทดสอบยืนยันว่า nanoe™ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาทั้ง 5 สายพันธุ์ได้มากกว่า 99% ภายใน 2 ชั่วโมง โดยเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยจริงที่ไม่สามารถควบคุมได้

เครื่องสร้างอนุภาค nanoe™ X Mark 2 *ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี nanoe™ สามารถผลิตปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้มากถึง 9.6 ล้านล้านหน่วยต่อวินาที หรือคิดเป็น 20 เท่าของเทคโนโลยี nanoe™ ปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจาก nanoe™ X ที่มากนี้ช่วยเพื่มประสิทธิภาพการยับยั้งมลภาวะได้มากขึ้น nanoe™ X เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของพานาโซนิคที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศเฉพาะรุ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จัดจำหน่ายในตลาดประเทศไทย

พานาโซนิคยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี nanoe™ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาค ด้วยเป้าหมายของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้คนทั่วโลก

ข้อมูลสำหรับอ้างอิง:
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของ nanoe™ ในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์

• ภาพรวม
การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสโคโรนา ในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร ที่แบ่งเป็น พื้นที่ที่ได้รับและไม่ได้รับการปล่อยอนุภาค nanoe™  

• ผลลัพธ์ที่ได้

มีการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์มากกว่า 99% ภายใน 2 ชั่วโมง

หมายเหตุ: 

การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของ nanoe™ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริง และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

The inhibitory effect of nanoe™, technology with benefits of hydroxyl radicals on 4 novel coronavirus(SARS-CoV-2)  variants has been verified

ระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลประกอบ

หน่วยงาน:Japan Textile Products Quality and Technology Center

ช่วงเวลา:กันยายน 2564

หัวข้อวิจัย:Novel coronavirus (SARS-CoV-2) และ 4 สายพันธุ์ใหม่ (อัลฟ่า เบต้า แกมม่า เดลต้า)

เครื่องมือ:เครื่องสร้าง nanoe™

วิธีการ:
เครื่องสร้าง nanoe™ ถูกติดตั้งที่ความสูง 10 ซม. จากพื้นในพื้นที่ทดสอบ 45 ลิตร
ชิ้นส่วนของผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสโคโรนา 4 สายพันธุ์ใหม่วางอยู่ในจานเพาะเชื้อ และสัมผัสกับ nanoe™ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ความเข้มข้นของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง

ผลวิจัยเชิงตัวเลข

สิ่งที่ใช้ทดสอบ

ชั่วโมง

อัตราการยับยั้ง*

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2

2 ชั่วโมง

99.7%

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์

อัลฟ่า

2 ชั่วโมง

99.7%

เบต้า

2 ชั่วโมง

99.8%

แกมม่า

2 ชั่วโมง

99.8%

เดลต้า

2 ชั่วโมง

99.8%

* คำนวณโดย พานาโซนิค

■ ความคิดเห็นของศาสตราจารย์มาซาฟูมิ มุคาโตะ แห่งมหาวิทยาลัย Osaka Prefecture เกี่ยวกับผลของการทดสอบ:

เมื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่เซลล์ร่างกายเราผ่านโปรตีนที่มีหนามแหลมแล้ว มันจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันบางชนิด เช่น ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อ มันจะเข้าจับโปรตีนที่มีหนามแหลมเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสจับกับเซลล์ จึงเกิดการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของไวรัสและยับยั้งโรค ในทางกลับกัน ไวรัสที่สร้างสำเนาของยีนไวรัสที่ไม่ถูกต้องในการขยายพันธุ์ในเซลล์หรือเรียกว่าการกลายพันธุ์ ไวรัสที่กลายพันธุ์ในกรดอะมิโนของโปรตีนที่มีหนามแหลมนี้จะเพิ่มความสามารถในการเข้าจับเซลล์และทำให้ยากต่อการจับกับภูมิคุ้มกัน อันเป็นสาเหตุของการฟื้นตัวของโควิด-19

แม้ว่าฤทธิ์ต้านไวรัสของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจะยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่ก็ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่เหมือนภูมิคุ้มกัน (คุณสมบัติที่ภูมิคุ้มกันทำปฏิกิริยากับสารก่อภูมิต้านทาน) ความจริงแล้วจากผลการตรวจสอบนี้ ไม่มีความแตกต่างในอัตราการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ ดังนั้นจึงถือว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสที่เกิดจากการแทนที่กรดอะมิโนบางชนิดไม่ส่งผลต่อผลการยับยั้งไวรัสโดยอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ดังนั้น เป็นที่คาดว่าเทคโนโลยี "อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" จะให้ผลการทดลองแบบเดียวกันเมื่อทำการทดสอบภายใต้สภาวะการทดลองเดียวกันในครั้งนี้สำหรับการกลายพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

*1: The Japan Textile Quality Technology Center (QTEC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรทดสอบสารต่อต้านฤทธิ์แบคทีเรียและไวรัสเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีเทคโนโลยีวิธีการทดสอบตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย JIS, ISO, AATCC, ASTM, GB, KC, มาตรฐานองค์กรตรวจสอบ มาตรฐานของบริษัทต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้า มาตรฐานตัวแทนรัฐ มาตรฐาน QTEC เป็นต้น

* 2: ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลหลักจากการทดสอบ
• 12 พฤษภาคม 2552: ตรวจสอบพบผลบวกในอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อไวรัส แบคทีเรีย และสารเคมีทางการเกษตร
• 20 ตุลาคม 2552: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนุภาคน้ำที่มีประจุ
• 20 กุมภาพันธ์ 2555: ตรวจสอบพบผลการยับยั้งอนุภาคน้ำที่มีประจุต่อสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
• 16 มกราคม 2557: อนุภาคอะตอมไฟฟ้าสถิตขนาดเล็กระดับนาโนสามารถลดอนุภาค PM2.5 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ติดกับทรายสีเหลือง

*3 ทดสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า พรีเฟคเจอร์ (Osaka Prefecture University)

*4: 26 มกราคม 2555: ผลการยับยั้งไวรัสในอนุภาคน้ำที่มีประจุได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบการกำจัดไวรัสผ่านการตรวจสอบร่วมกันกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นองค์กรทดสอบจากประเทศเยอรมนี

*5: เครื่องสร้างอนุภาค nanoe™ X Mark 2 *สามารถผลิตปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้มากถึง 9.6 ล้านล้านหน่วยต่อวินาที หรือคิดเป็น 20 เท่าของเทคโนโลยี nanoe™