ครั้งแรกของโลก*¹ กับเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค
nanoe™ X ที่ทดสอบการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ขนาดห้องจริง 24 ลบ.ม.

เมื่อเร็วๆ นี้ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยถึงความร่วมมือและความก้าวหน้าด้านการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ในพื้นที่ทดสอบขนาด 24 ลบ.ม. ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC) นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการทดสอบการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์บนพื้นผิวในพื้นที่ขนาดใหญ่เทียบเท่าขนาดห้องจริงในชีวิตประจำวัน

nanoe™ เป็นเทคโนโลยีอะตอมประจุไฟฟ้าสถิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นในอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจำนวนมากอันเป็นอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโนซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส ด้วยความเป็นอนุภาคที่มีน้ำล้อมรอบนี้ทำให้ nanoe™ มีระยะเวลายาวนานและแพร่กระจายได้ไกล ส่งผลให้ยับยั้งมลภาวะต่างๆทั้งที่ลอยอยู่ในอากาศและบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี

การกลายพันธุ์ของกรดอะมิโนในโปรตีนที่มีหนามแหลมทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ มีความสามารถการแพร่กระจาย และการทำลายภูมิคุ้มกัน เช่น การเข้าจับทำลายเซลล์เพิ่มขึ้นและการทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง ดังนั้นการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกจึงไม่ลดลง ถึงแม้ว่าการวิจัยกับสายพันธุ์โอมิครอนกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นั้น ประกอบกับการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในสายพันธุ์ทั่วไป มาตรการป้องกันการติดเชื้อยังเป็นสิ่งสำคัญ

เกี่ยวกับผลการทดสอบเทคโนโลยี nanoe™ ที่ผ่านมานั้น ในเดือนกรกฎาคม 2563 พานาโซนิคเผยผลการวิจัยพบ nanoe™ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)*2 และถัดมาในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้เปิดเผยผลการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มขึ้นอีก 4 สายพันธุ์*3 อย่างไรก็ตามผลการทดสอบที่ผ่านมาทำในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรเท่านั้น

ดังนั้นพานาโซนิคจึงทำการทดสอบกับพื้นที่ขนาด 24 ลบ.ม.ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดพื้นที่อยู่อาศัยจริง โดยการปล่อยอนุภาค nanoe™ ลงบนผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลที่มีและไม่มี nanoe™ ผลทดสอบยืนยันว่า nanoe™ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าได้มากกว่า 99% การทดสอบนี้ทำในห้องปฏิบัติการแบบปิด และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่อยู่อาศัยจริงที่ไม่สามารถควบคุมได้

นอกจากนี้ศาสตราจารย์มาซาฟูมิ มุคาโตะ แห่งมหาวิทยาลัย Osaka Prefecture ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการทดสอบนี้ว่า ประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ของเทคโนโลยี nanoe™ จะส่งผลกับสายพันธุ์ใหม่ๆนอกจาก 4 สายพันธุ์นี้เช่นกัน
เครื่องปรับอากาศพานาโซนิคซีรีส์ XU-XKT ล่าสุดมีเครื่องสร้างอนุภาค nanoe™ X Mark 2 ที่ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี nanoe™ สามารถผลิตปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้มากถึง 9.6 ล้านล้านหน่วยต่อวินาที หรือมากกว่าเดิม 20 เท่า เพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งมลภาวะได้มากขึ้น อนุภาค nanoe™ X ปล่อยออกจากเครื่องปรับอากาศตรงเข้ายับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและบนพื้นผิว ไม่ได้ยับยั้งบนแผ่นกรองโดยตรงเหมือนระบบฟอกอากาศทั่วไป

นอกจากเครื่องสร้างอนุภาค nanoe™ X นี้ถูกติดตั้งในเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคแล้ว ยังถูกติดตั้งในตู้เย็น เครื่องสร้างอนุภาค nanoe™ X แบบพกพา และแบบฝังฝ้า air-e อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.panasonic.com/th

------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสำหรับอ้างอิง:
การทดสอบการยับยั้งของ nanoe™ ในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ในพื้นที่ทดสอบขนาด 24 ลบ.ม.

• ภาพรวม
การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า (SARS-CoV-2) บนพื้นผิวในพื้นที่ทดสอบ

• ผลลัพธ์ที่ได้
มีการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า (SARS-CoV-2) บนพื้นผิวมากกว่า 99% ในพื้นที่ทดสอบขนาด 24 ลบ.ม. ด้วยเทคโนโลยี nanoe™
หมายเหตุ: การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลการทำงานของ nanoe™ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริง และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

ผลวิจัยเชิงตัวเลข

สิ่งที่ใช้ทดสอบ

เวลา

อัตราการยับยั้ง

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า (SARS-CoV-2) บนพื้นผิว

8 ชั่วโมง

99.8%

■ รูปภาพ

ไม่ได้รับ nanoe™
เจือจาง 100 เท่า

ได้รับ nanoe™
เจือจาง 100 เท่า

หลัง 8 ชั่วโมง

ครั้งแรกของโลก*¹ กับเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค nanoe™ X ที่ทดสอบการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ขนาดห้องจริง 24 ลบ.ม.
ครั้งแรกของโลก*¹ กับเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค nanoe™ X ที่ทดสอบการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ขนาดห้องจริง 24 ลบ.ม.

ระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลประกอบ

หน่วยงาน: Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC)

หัวข้อวิจัย: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้า (SARS-CoV-2) บนพื้นผิว

เครื่องมือ: เครื่องสร้าง nanoe™

วิธีการ:

  • พื้นที่ทดสอบขนาด 24 ลบ.ม. (2700mm × 3640mm × 2450mm) วางผ้ากอซที่ฉีดด้วยสารละลายไวรัสห่างจาก เครื่องสร้าง nanoe™ 1.5 เมตร และสูงจากพื้น 1.2เมตร. และปล่อยอนุภาค nanoe™ เข้าไปในพื้นที่ทดสอบโดยปล่อยลมจากที่ติดบนกำแพง*4
  • ความเข้มข้นของการติดเชื้อไวรัสถูกวัดและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง *5
ครั้งแรกของโลก*¹ กับเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค nanoe™ X ที่ทดสอบการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ขนาดห้องจริง 24 ลบ.ม.
  • หลักการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิล

เข็มปล่อยประจุถูกทำให้เย็นจัดด้วยอุปกรณ์ทำความเย็นพิเศษ และเกิดการควบแน่นดึงความชื้นในอากาศสร้างเป็นหยดน้ำขนาดเล็ก อะตอมประจุไฟฟ้าสถิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความชื้นในอากาศนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบซึ่งมีขนาดเล็กเพียง 5-20 นาโนเมตร

ครั้งแรกของโลก*¹ กับเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค nanoe™ X ที่ทดสอบการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ขนาดห้องจริง 24 ลบ.ม.

*1 เทคโนโลยีการทำความสะอาดอากาศด้วยประจุไออน (ณ มีนาคม 2565 สำรวจโดยพานาโซนิค)
*2 ผลการวิจัยพบ nanoe™ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) (กรกฎาคม 2563)
*3 ผลการวิจัยพบ nanoe™ สามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(SARS-CoV-2) ทั้ง 4 สายพันธุ์ (พฤศจิกายน 2564) คาดว่าจะได้ผลเดียวกันนี้กับสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อทดสอบในสภาวะเดียวกันในพื้นที่ขนาด 45 ลิตร
*4 บนพื้นฐานเดียวกันกับ “การทดสอบการประเมินประสิทธิภาพการฟอกอากาศเพื่อยับยั้งไวรัสที่อยู่บนพื้นผิว (4 กรกฎาคม 2554” โดยสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น Japan Electrical Manufacturers' Association
*5 คำนวณโดยพานาโซนิค