พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา
“ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ประจำปี 2566

พานาโซนิคมอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต” ประจำปี 2566

 วันนี้ คุณปราณี สาโร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากรและบริหารงานทั่วไป บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2566” (Panasonic Scholarship Asia:Thailand Future Gear 2023) ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเสรีไทย 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร.นาโอยูกิ ทาดะ, Chief of CSR Citizenship Section, CSR & Citizenship Office, Panasonic Holdings Co.,Ltd. เข้าร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ โดยมีนายเขตโสภณ หลิว ตัวแทนนักศึกษา กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งแสดงเจตนารมย์ถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่ได้รับทุนการศึกษาจากพานาโซนิค

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ในประเทศไทย ดำเนินงานโดย บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด 3 ปีจนจบระดับปริญญาตรี และไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่าทุนละ 135,000 บาท ซึ่งโครงการทุนฯ มีเจตนารมย์เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ โดยการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป