เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Lumix 20th Anniversary

Lumix 20th Anniversary

Lumix 20th Anniversary

ปีนี้ Lumix อายุครบ 20 แล้ว อยากชวนเพื่อนๆ ชาว Lumix มาฉลองกัน ด้วยการร่วมกิจกรรม Lumix 20th Anniversary บน Facebook Lumixfriend  ด้วยการโพสรูปถ่าย หรือคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ที่ถ่ายด้วยกล้อง Lumix รุ่นใดก็ได้ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ในหัวข้อ “Anniversary”  และโพสลงบนหน้า Facebook ของคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (public) พร้อมใส่ hashtag #Lumix20thanniversary #Lumixชื่อรุ่นกล้องที่คุณใช้ถ่ายภาพหรือวีดีโอนี้

หากภาพ หรือวีดีโอของใครสวยงาม anniversary ได้ตรงใจผู้ตัดสิน รับรางวัลกระเป๋าใส่อุปกรณ์กล้อง Pelican มูลค่าใบละ 9,500 บาท โดยแบ่งเป็นรางวัลภาพนิ่ง 1 รางวัล และรางวัลสำหรับคลิปวีดีโอ 1 รางวัล พร้อมแล้วพากล้อง Lumix ออกไปถ่ายรูปกันเลย มาร่วม “Anniversary” กับเราได้ตั้งแต่ 1-25 พฤศจิกายน 2564

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Lumix 20th anniversary

1. กิจกรรมนี้บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบน Facebook Lumixfriend ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้ชนะ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกติกา และเงื่อนไข ที่บริษัทฯ กำหนด และถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและยอมรับกติกา และเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว

3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งรูป หรือคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ที่ถ่ายด้วยกล้อง Lumix รุ่นใดก็ได้ เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวน โดย Upload รูปถ่าย หรือ คลิปวีดีโอของตนเอง ลงบนหน้า Facebook ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมคำบรรยายสั้นๆ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) และใส่ hashtag #Lumix20thanniversary #Lumixชื่อรุ่นกล้องที่ใช้

4. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564

5. การตัดสินผลงาน  มีเกณฑ์การตัดสินเป็นความสวยงาม และสามารถสื่อความหมายตามหัวข้อที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม โดยมี Lumix Influencer เป็นผู้ตัดสินตามประเภทผลงาน ดังนี้

* คุณศุภชัย วีรยุทธานนท์ จะเป็นผู้พิจารณาผลงาน และตัดสินผู้ชนะในส่วนของภาพนิ่ง

* คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ จะเป็นผู้พิจารณาผลงาน และตัดสินผู้ชนะในส่วนของ clip VDO

6. รางวัลจะแบ่งออกเป็น รางวัลจากภาพนิ่ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลจาก clip VDO จำนวน 1 รางวัล

7. ของรางวัลสำหรับผู้ชนะคือ กระเป๋าใส่อุปกรณ์กล้อง Pelican มูลค่ารางวัลละ 9,500 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 19,000 บาท

8. ประกาศผลผู้ชนะทาง Facebook Lumixfriend วันที่ 6 ธันวาคม 2564

9. ผู้ชนะจะต้องส่งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาที่กล่องข้อความ (Inbox) ทางเพจ www.facebook.com/lumixfriend ภายใน 7 วันหลังประกาศผล หากไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ระบุ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

10. บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะภายใน 15 วันทำการ ภายหลังจากได้รับการติดต่อ ยืนยันสิทธิ์จากผู้ชนะ

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินภาพ หรือวีดีโอ ที่ตั้งค่าการมองเห็นภาพเป็น สาธารณะ หรือ Public เท่านั้น

12. หากผู้ร่วมสนุกส่งภาพที่ใช้คำหรือรูปภาพไม่เหมาะสม หมิ่นหรือพาดพิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือบุคคลอื่น หรือเข้าข่ายลามกอนาจาร จะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทันที

13. ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นภาพของผู้ส่งเอง กรณีตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบนำภาพของผู้อื่นมาส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

14. ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Lumixfriend โดยบริษัทมีสิทธิ์นำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี