เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

รับประกันยาวนานถึง 2 ปี

Panasonic Beauty มั่นใจ รับประกันยาวนานถึง 2 ปี เฉพาะชิ้นส่วน Motor และ Heater

Panasonic Beauty มั่นใจ รับประกันยาวนานถึง 2 ปี เฉพาะชิ้นส่วน Motor และ Heater


เงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้
     1. สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ คือ
         1.1 ไดร์เป่าผมไฟฟ้า ทุกรุ่น
         1.2 เครื่องจัดแต่งทรงผมไฟฟ้า ทุกรุ่น
         1.3 แปรงจัดแต่งทรงผมไฟฟ้า ทุกรุ่น
     2. ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น
     3. กรณีลูกค้าซื้อสินค้าก่อนหน้า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังคงรับประกัน 1 ปีเช่นเดิม
     4. แนวทางการปฏิบัติสำหรับลูกค้าต้องซื้อสินค้าตามข้อ 2. คือ หากสินค้าชำรุดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปีมีหลักการรับประกัน ดังนี้
         4.1 เครื่องที่เสียเกินจากปัญหาคุณภาพของเครื่องเท่านั้น (กรณีเกิดขึ้นตามข้อ 3. ของเงื่อนไขการรับประกัน ที่ระบุบนบัตรรับประกัน อยู่นอกเงื่อนไขรับประกันนี้)
         4.2 ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียเป็น Motor และ/หรือ Heater บริการฟรีทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง
         4.3 ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียนอกเหนือไปจากข้อ 4.2 ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนี้
     5. เงื่อนไขการรับประกันตามประกาศนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศอย่างอื่น