FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

1. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

1. ตรวจสอบเบรคเกอร์ว่าอยู่ในตำแหน่งปิดหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าระบบตั้งเวลาได้ถูกตั้งไว้หรือไม่

 

2. ค่า EER คืออะไร

คือ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็น ขนาดเล็กถึงปานกลาง ซึ่งคำนวนจาก ความสามารถทำความเย็น (บีทียูต่อชั่วโมง) / กำลังงานป้อนเข้า (วัตต์) EER = ความสามารถทำความเย็น (บีทียูต่อชั่วโมง) / กำลังงานป้อนเข้า (วัตต์)

 

3. มีไอน้ำออกมาจากตัวเครื่องหน่วยภายใน

1. เกิดการควบแน่นเนื่องจากกระบวนการทำความเย็น
2. คอยล์เย็นสกปรกหรือไม่

 

4. ได้ยินเสียงคล้ายน้ำไหลขณะที่เครื่องทำงาน

น้ำยาทำความเย็นไหลเวียนอยู่ภายในเครื่อง

 

5. เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นอับผิดปกติ

อาจเกิดจากกลิ่นอับชื้นหรือสภาพอากาศภายในห้อง ที่มาจาก ผนัง พรม เฟอร์นิเจอร์ หรือ เสื้อผ้า

 

6. การตั้งค่าความเร็วพัดลมอัตโนมัติ พัดลมที่ตัวเครื่องหน่วยภายในจะหยุดการทำงานชั่วคราว

การทำงานนี้จะช่วยกำจัดกลิ่นที่อยู่ในบริเวณห้อง

 

7. มีการหน่วงเวลาการทำงาน 2-3 นาที หลังจากเปิดเครื่องใหม่

การทำงานนี้เป็นการทำงานเพื่อป้องกันการเสียหายของคอมเพรสเซอร์

 

8. มีน้ำ/หยดน้ำออกจากตัวเครื่องภายนอกอาคาร

เกิดการควบแน่น บริเวณท่อสารทำความเย็น

 

9. ไฟแสดง TIMER ติดสว่างตลอดเวลา

มีการตั้งระบบ เปิด- ปิด เวลาอัตโนมัติ

 

10. มีเสียง "แคร๊กๆ" ในขณะเครื่องทำงานบางครั้ง

เกิดจากการหดหรือขยายตัวของพลาสติกของตัวเครื่องเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

 

11. ชิ้นส่วนพลาสติกบางชิ้นมีสีเปลี่ยนไป

วัสดุบางประเภทที่ใช้ในชิ้นส่วนพลาสติกอาจมีสีเปลี่ยนไป และอาจเกิดเร็วขึ้นเมื่อสัมผัสถูกความร้อนแสงอาทิตย์ แสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

 

12. รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน (จอแสดงผลแสดงหรี่หรือสัญญาณการส่งอ่อนลง)

1. บรรจุแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
2. เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อใกล้หมด

 

13. ตัวเครื่องไม่ได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล

1. ต้องแน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ที่ตัวรับ
2. แสงไฟจากหลอดนีออนบางชนิดอาจรบกวนตัวรับสัญญาณ

 

14. เครื่องปรับอากาศทำงานแต่เย็นน้อย

1. ปรับอุณหภูมิไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ปิดประตูและหน้าต่าง
3. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
4. ขจัดสิ่งกีดขวางที่ทางลมเข้าและทางลมออก

 

15. ทำไม่ถึงมีน้ำแข็งเกาะบนท่อทองแดง (ภายนอกบ้าน)

1. เป็นเพราะน้ำยาในระบบไม่เพียงพอ ทำให้น้ำแข็งก่อตัวในท่ออัด (ท่อเล็ก)
2. อาจจะเกิดจากความสกปรกของหน่วยติดตั้งภายใน ทำให้น้ำแข็งก่อตัวในท่อดูด (ท่อใหญ่)

 

16. แอร์ไม่เย็น มีไฟสีส้มกะพริบที่ Timer ต้องทำยังอย่างไร

1. ดูวีดีโอการตรวจเช็คและการแก้ไขเครื่องปรับอากาศ Panasonic กรณีไฟสีส้มกะพริบระบบ “Non Inverter” และ “Inverter”

 

 

 

17. เครื่องปรับอากาศระบบ Non-Inverter ไม่เย็นและ มีไฟ Timer กะพริบ เกิดจากสาเหตุใด

    1.น้ำยาในระบบไม่เพียงพอ อาจจะเกิดจากการรั่วซึม

    2.ระบบน้ำยาไม่สะอาด อาจจะเกิดจาก ทำสูญญากาศไม่ดี

    3.เซ็นเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิเสีย

    4.แผงควบคุมหลักเสีย

 

18. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหน่วยภายในมีค่าเท่าไร

    ค่าความต้านทานจะขึ้นกับอุณหภูมิ โดยจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ

 

  

 

19. เครื่องปรับอากาศ หน่วยภายนอกทำงานแล้วสักพักแล้วตัดการทำงานเกิดจากสาเหตุใด

    การตั้งอุณหภูมิที่ Remote control ไม่สัมพันธ์กับอุณหภูมิภายในห้อง

 

20. หน่วยภายนอกของเครื่องปรับอากาศ ระบบ non-inveter ทำงานเฉพาะพัดลม

    คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเกิดจากสาเหตุใด

    1.หน่วยภายนอกสกปรก ระบายความร้อนไม่ได้

    2.แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ (ไฟตก)

    3.ตัวป้องกัน โอเวอร์โหลดเสีย

    4.คอมเพรสเซอร์เสีย

 

22. หน่วยภายนอกของเครื่องปรับอากาศ ระบบ inveter ทำงานเฉพาะพัดลม คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเกิดจากสาเหตุใด

    อุณหภูมิในห้องได้ตามที่ตั้งในรีโมทคอนโทรล

 

23. ลมเย็นจากหน่วยภายในเบา และเสียงลมดังผิดปรกติ เกิดจากสาเหตุใด

    แผ่นกรองอากาศ หรือ หน่วยภายในสกปรก มีฝุ่นอุตัน

 

24. มีเสียงดังฉีดน้ำยาดังผิดปรกติที่หน่วยภายในเกิดจากสาเหตุใด

    1.ระบบ non-inverter เกิดจากระบบน้ำยาไม่สะอาด เกิดจากการทำสูญญกาศไม่ดี

    2.ระบบ inverter เกิดจากการเร่งและลดรอบของคอมเพรสเซอร์

 

25.เมื่อสัมผัสหน่วยภายนอกของเครื่องปรับอากาศแล้วรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าดูด เกิดจากสาเหตุใด

    เกิดจากมีกระแสเหนี่ยวนำของคอมเพรสเซอร์ แก้ใขโดยติดตั้งสายดิน

 

26. เครื่องปรับอากาศ เย็นไม่ทั่วห้อง เกิดจากสาเหตุใด

    1. ขนาดของเครื่องปรับอากาศเหมาะสมกับขนาดของห้องหรือไม่

    2. การตั้งตั้งหน่วยภายในอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางห้องหรือไม่

    3. ติดตั้งอยู่ตำแหน่งแนวยาวของห้องหรือไม่ (กรณีรูปแบบของห้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า)

 

27. เครื่องปรับอากาศทำงานแล้วตัดดับ ขึ้นโค๊ด E5 ที่หน่วยภายใน ( รุ่น YN,YU Series) เกิดจากสาเหตุใด

    1. เกิดจากการเชื่อมต่อสายสัญญาณเส้นที่ 3 ไม่ถูกต้อง

    2. สายสัญญาณเส้นที่ 3 ขาด หรือมีการตัดต่อสายไฟ

    3. แผงวงจรเสีย

 

28. เครื่องปรับอากาศมีน้ำแข็งเกาะที่หน่วยภายใน เกิดจากสาเหตุใด

    1.ปริมาณน้ำยาในระบบมีน้อย

    2.หน่วยภายในสกปรก ระบายลมไม่ดี

 

29. เครื่องปรับอากาศ ไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน เปลี่ยนแผงวงจรแล้วไม่หาย เกิดจากสาเหตุใด

    1.Thermo Fuse ที่ Therminal ขาด

    2. ต่อสายไฟที่ power relay ในแผง PCB.ไม่ถูกต้อง

    3. มอเตอร์พัดลมเกิดการซ๊อตหรือไม่ หากมอเตอร์พัดลม Lock Roter หรือเกิดการซ๊อต

    จนเกิดไปย้อนกลับไปที่แผงวงจร ทำให้แผงวงจรเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้

 

30. เครื่องปรับอากาศ รุ่นทีมีระบบฟอกอากาศ บานสวิงปิดไม่สนิทหลังจากปิดเครื่องแล้ว เกิดจากสาเหตุใด

    เป็นการทำงานของระบบฟอกอากาศ Nano-G

    (มีไฟแสดงสถานะหที่หน้าเครื่อง)เพื่อทำความสะอาดแผ่นฟอกอากาศ

    และกำจัดเชื่อไวรัส, เชื่อแบคทีเรีย โดยระบบจะทำงานสูงสุดประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

 

31. ระยะไกลสุดของการสั่งงานรีโมทคอนโทรลอยู่ที่กี่เมตร

    ประมาณ 8 เมตร ในสภาวะที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง