FAQ

เครื่องทำน้ำอุ่น

1. เครื่องทำน้ำอุ่น มีไฟเข้าแต่น้ำไม่ร้อน เกิดจากสาเหตุใด                                                                                      

    1. ติดตั้งสายน้ำเข้า กับสายฝักบัวสลับกัน (ที่ถูกต้องสายฝักบัวอยู่ด้านซ้ายมือ ขณะที่หันหน้าเข้าหาเครื่อง)

 

   

 

    2. แรงดันน้ำไม่แรงพอ หรือ อัตราการใหลผ่านเครื่องไม่เพียงพอ                                                 

    3.ชุดกรองฟิลเตอร์ หรือหัวฝักบัวตันสกปรก                                                  

    4.อุณหภูมิน้ำเข้าเย็นเกินไป

 

2.  การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องทำน้ำร้อน ควรใช้ขนาดของ Breaker และขนาดของสายไฟเท่าใด                              

    เบรกเกอร์                                                       

    - ขนาด 15 แอมป์สำหรับรุ่น 3,500 วัตต์                                                     

    - ขนาด 30 แอมป์สำหรับรุ่น 4,500/6,000 วัตต์                                                        

    - ขนาด 45 แอมป์สำหรับรุ่น 8,000/10,000 วัตต์                                                      

    สายไฟ

     - ขนาด 3 x 2.5 sqm. สำหรับรุ่น 3,500 วัตต์                                              

    - ขนาด 3 x 4 sqm. สำหรับรุ่น 4,500 วัตต์                                                 

    - ขนาด 3 x 6 sqm. สำหรับรุ่น 6,000 วัตต์                                                 

    - ขนาด 3 x 6 sqm. สำหรับรุ่น 8,000 วัตต์                                                

    - ขนาด 3 x 10 sqm. สำหรับรุ่น 10,000 วัตต์

 

3.น้ำรั่วจุดข้อต่อระหว่างสาย และ หัวฝักบัวเกิดจากสาเหตุใด                                                                   

    1.ไม่ใช้ Oring ที่ให้มากับเครื่อง                                                    

    2.ไม่ได้ติดตั้งชุดหัวฝักบัวที่ให้มากับเครื่อง                                                    

                                                         

4. เครื่องทำความร้อนตลอด ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้เกิดจากสาเหตุใด                                                                              

    1. Volume Switch เสีย                                               

    2. Triac ช๊อต                                                  

    3.แผงควบคุมหลักเสีย                                                    

                                                         

5.เครื่องทำน้ำอุ่น ปิดน้ำแล้ว น้ำไม่หยุดไหลเกิดจากสาเหตุใด                                                   

    1. ติดตั้งเครื่องกับผนังที่ไม่เรียบจะทำให้ตำแหน่งเปิด-ปิด ไม่ตรง                                                

    2. ปิดฝาครอบเครื่องไม่สนิท                                           

    3. มีสิ่งสกปรกติดค้างที่วาล์วของ inlet body                                              

    4. Inlet body เสีย

 

6. เครื่องทำน้ำอุ่นร้อนน้อย เกิดจากสาเหตุใด                                               

    1. ปรับอุณหภูมิเหมาะสมหรือไม่                                                    

    2. กำลังวัตต์ (น้อยเกินไป)ไม่เพียงพอกับสภาพอากาศ                                                

    3. อุณหภูมิน้ำเข้าเครืองเย็นมากเกินไป หรือ อัตราน้ำใหลผ่านเครื่องมากเกินไป                                          

                                          

7. อัตราการใหลของน้ำผ่านเครื่องที่เหมาะสมของเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องทำน้ำร้อนกี่ลิตร/นาที                                       

    1. เครื่องทำน้ำอุ่น = 3 ลิตร/นาที                                                          

    2. เครื่องทำน้ำร้อน =5 ลิตร/นาที                                                   

                                                         

8. เปิดใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น แล้ว Breaker ก่อนเข้าเครื่องทริป เกิดจากสาเหตุใด                                                   

    ขนาดของเบรกเกอร์อแอมป์น้อยเกินไป                                                         

                                                         

9. เปิดใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว ELB ตัด เกิดจากสาเหตุใด                                                     

    1. มีกระแสไฟรั่วไหลภายในตัวเครื่อง                                             

    2. Heater ช๊อตลงกราวด์                                               

                                                         

10. เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว Auto Thermal ตัดบ่อย เกิดจากสาเหตุใด                                                   

    1. หัวฝักบัวอุดตัน                                            

    2. นำหัวฝักบัวแช่ไว้ที่อ่างหรือถังเก็บน้ำ                                                        

                                                         

11.เครื่องทำน้ำร้อน Body C เสียบ่อย เกิดจากสาเหตุใด                                             

    1.น้ำมีตะกอน ทำให้อุดตันที่แผ่น diaphram                                              

    2.แรงดันน้ำไม่สม่ำเสมอ ทำให้การทำงานของ Body C ตัดการทำงานบ่อยจนเกินไป                                           

                                                         

12. เครื่องทำน้ำร้อน ไม่ทำงาน หรือตัดการทำงานบ่อยเกิดจากสาเหตุใด                                   

    1. แรงดันน้ำเข้าเครื่องน้อยเกินไป                                                  

    2. อัตราการใหลของน้ำผ่านเครื่องน้อยกว่า 5 ลิตร/นาที                                              

    3. อัตราส่วนผสมระหว่าง น้ำร้อนกับน้ำเย็นไม่เหมาะสม                                              

                           

13.เครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องทำน้ำร้อนต่อใช้งานผ่าน safe-t-cut ได้หรือไม่                                                          

    ได้ เนื่องจากเครื่องไม่มีการรั่วใหลของกระแสไฟฟ้า ขณะทำงาน แต่ระบบกราวด์ต้องสมบูรณ์ถูกต้อง

 

14.ระยะห่างที่เหมาะสมของตัวเครื่องกับผนังด้านข้างควรมีระยะเท่าใด                                                                  

    มากกว่า 250 มม.                                            

    รูปภาพประกอบ

 

   

 

15.เบรกเกอร์ ELB จะตัดวงจรเมื่อใด                                             

    มีไฟรั่ว 15 มิลลิแอมป์ ภายใน 0.05 วินาที                                                   

                                                         

16.การทดสอบการทำงาน ELB ทำเมื่อใด                                                                                                

    เดือนละ 1 ครั้ง                                                 

                                                         

17. วิธีการทำความสะอาดหัวฝักบัว                                              

    หมุนและถอดฝาครอบหัวฝักบัว ทำความสะอาดตะแกรงฝักบัวด้วยขนแปรงอ่อน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

   

 

18.ตัวเครื่องมีอาการน้ำไหลออกน้อย                                            

    1. ตรวจเช็คและทำความสะอาดชุดฟิลเตอร์หากมีสิ่งอุดตัน                                                       

    2. ตรวจเช็คหัวฝักบัว ทำความสะอาดหากเกิดการอุดตันจากสิ่งสกปรก

 

   

 

 

19. ความหมาย Error code ของเครื่องทำน้ำอุ่น                                                       

    E1  สาเหตุ เทอร์มิสเตอร์เสีย (ค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์น้อย )                                                   

    E2  สาเหตุ เทอร์มิสเตอร์เสีย หรือเทอร์มิสเตอร์ขาด ( ค่าความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์มาก )                         

    E3  สาเหตุ สวิตซ์ Push On-Off ปิดอยู่หรือเสีย                                           

    - หรีดสวิตซ์ เสีย                                                       

    - วาล์วปิดน้ำไม่สนิท