เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Arkbell Group Ceremony Hall Sakuragi

Arkbell Group Ceremony Hall Sakuragi

เราใช้ ziaino™ 402 เครื่องในสถานที่จัดงาน 141 แห่งของเรา

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 1958 ในฐานะสมาคมสวัสดิการร่วมแห่งที่ 4 สำหรับการจัดพิธีทั่วประเทศ และจำนวนสถานที่ของเราได้เพิ่มขึ้นเป็น 141 แห่ง รวมถึงห้องโถงจัดพิธีแห่งนี้ด้วย เพื่อลูกค้าและพนักงานที่ใช้สถานที่เหล่านี้ เราจึงทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 14 อย่างในปี 2020 โดยมีเป้าหมายเพื่อ “พัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยให้ดียิ่งขึ้น” ผลที่ได้คือ เราตัดสินใจติดตั้ง ziaino™ 402 เครื่องในปีต่อมา เราตัดสินใจเลือกจากการประเมินผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือของ Panasonic นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้กรดไฮโปคลอรัสมาระยะหนึ่งแล้ว และกลไกของมันในการ “ฟอกอากาศที่อยู่ภายในห้อง” อุปกรณ์มีคู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่าย และมีการแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในคู่มือเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เราพยายามให้ความช่วยเหลือแก่แขกของเราให้มากขึ้นด้วยการใช้ ziaino™ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เวลาในวันสำคัญของชีวิตได้อย่างสบายใจ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 402 เครื่อง (ใช้โดยบริษัทในเครือ Arkbell ทั้งหมด)
จังหวัด: จังหวัดนีงาตะและยากามาตะ
ผู้ใช้งาน: Arkbell Inc.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™