เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Arkbell Group Ceremony Hall Sakuragi

Arkbell Group Ceremony Hall Sakuragi

เราใช้ ziaino™ 402 เครื่องในสถานที่จัดงาน 141 แห่งของเรา

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 1958 ในฐานะสมาคมสวัสดิการร่วมแห่งที่ 4 สำหรับการจัดพิธีทั่วประเทศ และจำนวนสถานที่ของเราได้เพิ่มขึ้นเป็น 141 แห่ง รวมถึงห้องโถงจัดพิธีแห่งนี้ด้วย เพื่อลูกค้าและพนักงานที่ใช้สถานที่เหล่านี้ เราจึงทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 14 อย่างในปี 2020 โดยมีเป้าหมายเพื่อ “พัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยให้ดียิ่งขึ้น” ผลที่ได้คือ เราตัดสินใจติดตั้ง ziaino™ 402 เครื่องในปีต่อมา เราตัดสินใจเลือกจากการประเมินผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือของ Panasonic นั่นคือข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้กรดไฮโปคลอรัสมาระยะหนึ่งแล้ว และกลไกของมันในการ “ฟอกอากาศที่อยู่ภายในห้อง” อุปกรณ์มีคู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่าย และมีการแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในคู่มือเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เราพยายามให้ความช่วยเหลือแก่แขกของเราให้มากขึ้นด้วยการใช้ ziaino™ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้เวลาในวันสำคัญของชีวิตได้อย่างสบายใจ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 402 เครื่อง (ใช้โดยบริษัทในเครือ Arkbell ทั้งหมด)
จังหวัด: จังหวัดนีงาตะและยากามาตะ
ผู้ใช้งาน: Arkbell Inc.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®