เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์ Asaichi / โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Asaichi

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์ Asaichi / โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Asaichi

มาตรการฆ่าเชื้อที่ใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์ชุมชนส่วนกลางของญี่ปุ่น

ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Asaichi โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์ Asaichi เปิดรับเด็กๆ อายุตั้งแต่ 0 ถึง 5 ขวบ โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในแหล่งช็อปปิ้งใกล้สถานี JR Sendai และให้ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่ที่ต้องทำงานในเขตเมือง ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับมาตรการฆ่าเชื้อที่ช่วยให้พ่อแม่รู้สึกสบายใจ เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ziaino™ ที่ใช้ไฮโปคลอไรต์จากผู้ขายรายหนึ่งของเรา และตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ 2 เครื่อง และเรายังสมัครขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์ชุมชนส่วนกลางของญี่ปุ่นด้วย ซึ่งหากได้รับ เราจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอีก 4 เครื่อง ziaino™ เป็นที่ชื่นชอบในหมู่พ่อแม่ เนื่องจากช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างสบายใจไม่ว่าในฤดูใด และเรายังรู้สึกได้ถึงประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นอีกด้วย เราใช้ผ้าอ้อมชนิดผ้ากับเด็กๆ ที่ศูนย์ของเรา และหลังจากติดตั้ง ziaino™ เราก็ไม่ได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่หลงเหลืออยู่จากการเปลี่ยนผ้าอ้อมอีกต่อไป
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 6 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดมิยากิ
ผู้ใช้งาน: โรงเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์ NPO Asaichi

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®