เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงเรียนนานาชาติ Vista Billabong High

โรงเรียนนานาชาติ Vista Billabong High

โรงเรียนนานาชาติ Vista Billabong High

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร Panasonic จึงนำเสนอการบริการโซลูชันที่หลากหลาย

โรงเรียนนานาชาติ Vista Billabong high เป็นหนึ่งในโรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนชั้นนำของอินเดีย ซึ่งมีตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล, ประถมศึกษา, และมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงมีโรงเรียนในเครือในต่างประเทศ โรงเรียนแห่งนี้ได้พิจารณาข้อเสนอการผสมผสานระหว่างเครื่องปรับอากาศกับหลอดไฟ และระบบสายไฟ จาก Panasonic Life Solutions (ประเทศอินเดีย) ในฐานะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร Panasonic จึงมีจุดแข็งที่สามารถมอบโซลูชันที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เครื่องปรับอากาศเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้เรายังได้ทำสัญญาให้บริการการซ่อมบำรุงรายปีกับทางโรงเรียน และจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

ระบบปรับอากาศ: FSV-EX Series: ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร 8 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: เจนไน ประเทศอินเดีย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง