เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Mosaic, Panama Pacifico

Mosaic Building Panama Pacifico

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV LE1 Series 2 ทิศทาง: 156 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 2,338 kW / 664 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
สลิม ต่อท่อ แรงดันต่ำ M1 series: 210 เครื่อง
ชนิดต่อท่อ แรงดันปานกลาง F2 series: 147 เครื่อง
ระบบควบคุม:
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 357 เครื่อง

Mosaic คือโครงการพัฒนาที่พักอาศัยในเมืองที่ล้ำสมัยซึ่งประกอบด้วยอพาร์ตเมนต์ 145 ห้อง ตั้งเป้าไปที่นักธุรกิจที่ทำงานในพื้นที่ Panama Pacifico ทีมวิศวกรและสถาปนิกที่ทำงานในโครงการ Mosaic ได้พิจารณาทางเลือกมากมายก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้โซลูชันเครื่องปรับอากาศของ Panasonic การมีอิทธิพลต่อการเลือกของลูกค้าคือประวัติด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ Panasonic ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าสามารถนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าและประหยัดพื้นที่มากที่สุด หลังจากวิเคราะห์แผนผังทางสถาปัตยกรรมแล้ว วิศวกรของ Panasonic ได้เสนอโซลูชันที่รวมระบบมัลติสปลิตเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้แต่ละอพาร์ทเมนท์สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารเพียงชุดเดียวเพื่อให้บริการชุดอุปกรณ์ภายในอาคารหลายชุด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2-WAY MINI-FSV LE Series

Mid Static Duted

Slim Low Static Ducted

Individual Control System