เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Star River Group

Star River Group Luxury Condominium (จีน)

ระบบปรับอากาศ: VRF Master Series: 966 ระบบ
เครื่องปรับอากาศภายในห้อง: 458 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 16,737 kW / 4,755 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
สลิม ต่อท่อ แรงดันต่ำ: 3,062 เครื่อง
ติดผนัง: 886 เครื่อง
ระบบควบคุม:
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 1,178 เครื่อง
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 2,682 เครื่อง

บริษัท Panasonic Appliances Air-Conditioning (Guangzhou) Co., Ltd. (PAPAGZ) ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ VRF แบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดพลังงานในคอนโดมิเนียมหรูแห่งใหม่ในกวางโจว เพื่อรักษารูปลักษณ์ภายนอกของอาคาร บริษัท PAPAGZ ได้จัดให้มีการปรึกษาหารือเชิงลึกกับลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่ติดตั้งสำหรับชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร ลูกค้าได้เลือก Panasonic เนื่องจากภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมของบริษัท ประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่พิสูจน์แล้วของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามระดับการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดของญี่ปุ่น ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือที่ตั้งโรงงานในกวางโจที่ใกล้ ซึ่งทำให้ PAPAGZ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังขั้นตอนการติดตั้ง

Related Products

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันต่ำ แบบ Slim ประเภท M1

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2

ตัวควบคุมแต่ละรายการ