เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

DDD Pharmaceuticals

DDD Pharmaceuticals

ความเป็นมา: อุณหภูมิและการตรวจสอบแบบควบคุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บยาและกระบวนการผลิต ไซต์งานใหม่ของ DDD Pharmaceuticals ในวัตฟอร์ดไม่เพียงต้องการการควบคุมความเย็นสำหรับคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องการระบบทำความร้อนและทำความเย็นสำหรับสำนักงานในโรงงานอีกด้วย

ความท้าทายของโครงการ: DDD Pharmaceuticals ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสำหรับลูกค้าในภาคสุขภาพและความงาม เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาส่วนใหญ่ ในการรักษาความปลอดภัย สมรรถนะ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเก็บ และจัดจำหน่ายสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน  เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่ไซต์งานถึงประมาณ 15 ตัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโซลูชันที่เชื่อถือได้

วิธีการแก้ไข: สำหรับขั้นตอนการผลิตและการจัดเก็บที่ DDD มีการระบุว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ECOi VRF ใหม่ของ Panasonic เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับโรงงาน มีการติดตั้งชุดคาสเซ็ตเจ็ดชุดสำหรับการทำความเย็น 16kW ในโรงงานผลิตยา และอีกห้าชุดเพื่อทำความร้อนและทำความเย็นในสำนักงาน โดยทั้งหมดต่อท่อจากชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารชุดเดียวกัน

การวิเคราะห์พลังงานของอาคาร: บริษัท TF Solutions ได้เลือกใช้ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร ECOi ของ Panasonic กับชุดคาสเซ็ตภายในอาคารเพื่อตอบสนองความต้องการของ DDD ชุดอุปกรณ์นี้สามารถมอบประสิทธิภาพระดับ COP ที่น่าทึ่งได้ถึง 4.04 ขณะทำความเย็น และ 4.56 ขณะทำความร้อน และประหยัดดีเยี่ยม การติดตั้งนี้ยังทำให้ไซต์งานเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับ R22 อีกด้วย

ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก:
 “ความต้องการที่ DDD แม้จะไม่มีลักษณะเฉพาะ แต่ก็ค่อนข้างซับซ้อน” John Wakefield นักออกแบบสำหรับการติดตั้ง HVAC ที่ DDD อธิบาย “สภาวะที่คงที่และสามารถบันทึกได้เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดเก็บยาและโรงงานผลิต เรายังต้องการระบบที่สามารถให้การทำความร้อนและทำความเย็นที่ปรับได้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในไซต์งานอีกด้วย โซลูชันของ Panasonic ช่วยให้เราสามารถรวมความต้องการทั้งสองนี้เข้าไว้ในระบบเดียว ซึ่งช่วยให้ทำงานพร้อมกันได้ในขณะที่ต้องการชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารเพียงชุดเดียวเท่านั้น”

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2-WAY FSV-EX ME2 Series