เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Camic Higashi Tokyo

Camic Higashi Tokyo

ใช้ ziaino™ ด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนอุปกรณ์ตรวจโรคได้

โรงพยาบาลของเราซึ่งเป็นศูนย์ตรวจโรคสำหรับสัตว์ใช้อุปกรณ์ CT และ MRI ใหม่ล่าสุดในการตรวจและวินิจฉัยโรคในสัตว์ที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลสัตว์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เนื่องจากเราต้องตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เราไม่สามารถปิดทำการได้อยู่เสมอ เราจึงตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ เพื่อช่วยในการจัดการสุขภาพของเจ้าหน้าที่ของเรา เราใช้กรดไฮโปคลอรัสในการจัดการสุขอนามัยในสถานที่ต่างๆ เช่น กรงสัตว์ มาเป็นเวลานานแล้ว และทราบดีถึงประสิทธิภาพของสารนี้ ziaino™ ช่วยควบคุมความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัสได้อย่างปลอดภัย และเราหวังว่าอุปกรณ์จะช่วยให้เราสามารถทำการฆ่าเชื้อได้พร้อมทั้งยับยั้งแบคทีเรียที่เกาะแน่นอยู่บนพื้นผิวด้วย เหนือสิ่งอื่นใดคือ เจ้าหน้าที่ของเรามีความกังวลเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ตรวจโรคและคอมพิวเตอร์ด้วยมือที่ไปสัมผัสสัตว์มา หลังเริ่มใช้ เราก็รู้สึกได้ถึงประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นของอุปกรณ์ แม้แต่หลังการตรวจโรคสัตว์ที่มีกลิ่นรุนแรง กลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านั้นก็มักจะไม่ค่อยหลงเหลืออยู่
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: รวมทั้งหมดที่ Camic: 5 เครื่อง: Camic Higashi Tokyo: 1 เครื่อง
จังหวัด: เขตมหานครโตเกียว
ผู้ใช้งาน: บริษัท Camic Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®