เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงแรม Courtyard Marriott Ginza Tobu

โรงแรม Courtyard Marriott Ginza Tobu

ลดเวลาในกระบวนการกำจัดกลิ่นและการใช้แรงงาน

ที่โรงแรมของเรา หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรี่หลงเหลืออยู่ภายในห้องพัก เราจะใช้พัดลมดูดอากาศทั่วไปเพื่อทำให้อากาศสะอาดขึ้น เราจะให้แขกเข้ามาในห้องพักได้ต่อเมื่อแน่ใจว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์หายไปแล้วเท่านั้น ในระยะหลังนี้ ชาวต่างชาติมีจำนวนเป็น 70% จากฐานลูกค้าของเรา และเนื่องจากลูกค้าหลายรายมีความกังวลเกี่ยวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เราจึงใช้เวลามากมายไปกับการกำจัดกลิ่นภายในห้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ เราเพียงติดตั้งอุปกรณ์ไว้บนล้อเลื่อน เข็นไปที่ห้องพัก และเปิดใช้งาน หลังจากเริ่มใช้ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็สั้นลง ทำให้เราสามารถเพิ่มอัตราการเข้าพักได้ เราพอใจที่อุปกรณ์ช่วยลดปริมาณงานที่พนักงานของเราต้องทำ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล
*ต้องเติมน้ำ/เทน้ำออกเมื่อถอดปลั๊ก

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2
จังหวัด: เขตมหานครโตเกียว
เจ้าของ: โรงแรม Courtyard Marriott Ginza Tobu

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®