เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงแรม Courtyard Marriott Ginza Tobu

โรงแรม Courtyard Marriott Ginza Tobu

ลดเวลาในกระบวนการกำจัดกลิ่นและการใช้แรงงาน

ที่โรงแรมของเรา หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นบุหรี่หลงเหลืออยู่ภายในห้องพัก เราจะใช้พัดลมดูดอากาศทั่วไปเพื่อทำให้อากาศสะอาดขึ้น เราจะให้แขกเข้ามาในห้องพักได้ต่อเมื่อแน่ใจว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์หายไปแล้วเท่านั้น ในระยะหลังนี้ ชาวต่างชาติมีจำนวนเป็น 70% จากฐานลูกค้าของเรา และเนื่องจากลูกค้าหลายรายมีความกังวลเกี่ยวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เราจึงใช้เวลามากมายไปกับการกำจัดกลิ่นภายในห้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ เราเพียงติดตั้งอุปกรณ์ไว้บนล้อเลื่อน เข็นไปที่ห้องพัก และเปิดใช้งาน หลังจากเริ่มใช้ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็สั้นลง ทำให้เราสามารถเพิ่มอัตราการเข้าพักได้ เราพอใจที่อุปกรณ์ช่วยลดปริมาณงานที่พนักงานของเราต้องทำ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล
*ต้องเติมน้ำ/เทน้ำออกเมื่อถอดปลั๊ก

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2
จังหวัด: เขตมหานครโตเกียว
เจ้าของ: โรงแรม Courtyard Marriott Ginza Tobu

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™