เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ธนาคารตงก่วน

ธนาคารตงก่วน

ธนาคารตงก่วน

ความสบายใจผลักดันการทำธุรกิจ

ธนาคารตงก่วนเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง จึงทำให้สาขาของธนาคารมีลูกค้าจำนวนมากทุกวันและให้บริการทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ การรักษาคุณภาพอากาศที่ดีมีความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงการแพร่ระบาดนี้ เมื่อใช้งาน ziaino™ คุณภาพอากาศและความสะอาดก็ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างมาก กลิ่นกรดไฮโปคลอรัสจางๆ ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องส่งสัญญาณให้ลูกค้าทราบว่า ziaino™ กำลังปกป้องลูกค้าและยับยั้งไวรัสให้กับลูกค้า จึงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำให้มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมากขึ้นและทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อธนาคารและลูกค้า
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 1 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: ตงก่วน ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™