เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

สถานพยาบาลฉุกเฉินสำหรับวันหยุด/วันธรรมดาในช่วงกลางคืนเมืองคาซึกะกิ

สถานพยาบาลฉุกเฉินสำหรับวันหยุด/วันธรรมดาในช่วงกลางคืนเมืองคาซึกะกิ

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยฉุกเฉินของเรา

สถานพยาบาลของเราซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาซึกะอิ เป็นสถาบันการแพทย์ที่เน้นการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากเป็นส่วนใหญ่ และให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมแก่ผู้ที่มีอาการป่วยโดยเฉียบพลันในวันหยุดหรือวันธรรมดาในช่วงกลางคืน เราเริ่มใช้ ziaino™ ตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากประสิทธิภาพด้านการฆ่าเชื้อหลังได้ใช้งานในการทดลองใช้ ปัจจุบันมีการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด 11 เครื่องในจุดต่างๆ เช่น บริเวณรับรองของเรา สถานพยาบาลของเราให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการป่วยอย่างเฉียบพลันด้วยอาการที่หลากหลาย เราเชื่อว่าโดยการควบคุมแบคทีเรียภายในศูนย์ ziaino™ จะไม่เพียงแต่ช่วยลดความกังวลของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ซึ่งแพทย์และพยาบาลสามารถทำงานได้อย่างสบายใจอีกด้วย
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 11 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดไอจิ
ผู้ดูแลระบบ: องค์การด้านการดูแลสุขภาพของมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์เมืองคาซึกะอิ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®