เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

พื้นที่สำหรับเด็กที่ Seiju

พื้นที่สำหรับเด็กที่ Seiju

การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ทำให้พ่อแม่และพนักงานรู้สึกสบายใจ


ศูนย์ของเราเปิดให้บริการในฐานะ “ศูนย์ดูแลเด็กที่ดำเนินงานโดยบริษัท” แห่งแรกในจังหวัดอาคิตะ การก่อตั้งศูนย์ของเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้มีส่วนช่วยในการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการเลี้ยงดูบุตร และศูนย์ของเรายังมีสถานที่สำหรับให้การดูแลเด็กที่ป่วยเป็นการชั่วคราว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดำเนินงานโดยเครือ Seijukai ของเราเริ่มใช้ ziaino™ ซึ่งหลังจากนั้นเราได้ตัดสินใจใช้ที่ศูนย์ของเราด้วยเนื่องจากได้รับการประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นในระดับสูง เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ 2 เครื่องในห้องพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กของเราเพื่อให้พนักงานให้การดูแลได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขจัดความกังวลของพ่อแม่เกี่ยวกับการติดเชื้อ เราจึงติดตั้งอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไว้ตรงทางเข้าที่ใช้ร่วมกับห้องพยาบาลทั่วไป ซึ่งทำให้พวกเขาทราบว่าเราให้ความสำคัญกับมาตรการฆ่าเชื้อเป็นอย่างมาก
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดอาคิตะ
ผู้ใช้งาน: องค์การสวัสดิการสังคม Seijukai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™