เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

สถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาโรค KKC Wellness Nagoya

สถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาโรค KKC Wellness Nagoya

สำหรับการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องส่องกล้องและพื้นที่สำหรับผู้ป่วยหญิง

เรามีศูนย์การแพทย์ 8 แห่งในภูมิภาคคิงกิและโทกะอิของญี่ปุ่น รวมถึงเขตมหานครโตเกียว โดยให้บริการตรวจรักษาโรคและการคัดกรองที่หลากหลาย ที่สถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาโรค Nagoya ซึ่งเป็นสถานพยาบาลแห่งใหม่ของเรา เราใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้บริการทางการแพทย์เชิงป้องกัน เราติดตั้ง ziaino™ เมื่อสถานพยาบาลของเราเปิดทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความเข้มงวดให้มาตรการฆ่าเชื้อ ปัจจุบันเรายังมีอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในห้องส่องกล้อง และกำลังจะได้เห็นประสิทธิภาพด้านการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้ทำให้เรามีพื้นที่ในการตรวจรักษาโรคที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในอนาคต เราอยากจะเริ่มใช้ ziaino™ ที่สถานพยาบาลของเราในพื้นที่สำหรับผู้ป่วยหญิงโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อกลิ่นได้ไวและทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดไอจิ
ผู้ใช้งาน: ศูนย์ดูแลสุขภาพของมูลนิธิทั่วไปคิงกิ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®