เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

สถานพยาบาลสำหรับเด็ก Liberty

สถานพยาบาลสำหรับเด็ก Liberty

มาตรการฆ่าเชื้อเชิงรุกที่เหมาะสำหรับกุมารเวชศาสตร์

ผมทำงานเป็นกุมารศัลยแพทย์และกุมารแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งมา 25 ปี ผมเริ่มต้นธุรกิจนี้ประมาณ 6 เดือนที่แล้วโดยอาศัยประสบการณ์เหล่านี้ เมื่อเปิดสถานพยาบาลนี้ ผมต้องการเริ่มต้นใช้มาตรการฆ่าเชื้อเชิงรุกสำหรับผู้ป่วยในแผนกกุมารเวช เราชอบ ziainoTM เนื่องจากใช้กรดไฮโปคลอรัส และตัดสินใจเริ่มใช้ที่ล็อบบี้และห้องรอสำหรับผู้ติดเชื้อ พ่อแม่ที่ได้กลิ่นคล้ายสระน้ำจางๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างอุปกรณ์ทำงานจะสังเกตเห็นได้ว่าโรงพยาบาลของเรามีการใช้มาตรการฆ่าเชื้อ และพยาบาลของเรายังกล่าวว่ากลิ่นอาเจียนหายไปอย่างรวดเร็ว
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิซึโอกะ
ผู้ใช้งาน: สถานพยาบาลสำหรับเด็ก Liberty

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™