เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว Shunkiso

ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว Shunkiso

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นด้วยการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และคาดว่าจะให้ประสิทธิภาพที่ดีในการฆ่าเชื้อ

เราได้พิจารณาการนำอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและใช้เป็นมาตรการฆ่าเชื้อ และเราเลือกใช้ ziaino™ เนื่องจากทราบมาว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพดีแม้ในพื้นที่กว้างเช่น โถงทางเดิน หลังการติดตั้ง เราสังเกตเห็นว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์หายไปในทันที ซึ่งทำให้พนักงานของเราทุกคนประหลาดใจ สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเช่นนี้ไม่เพียงแต่ดีต่อผู้พักอาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานด้วย เนื่องจากการเติมน้ำให้ ziaino™ ได้ถูกรวมเข้าไปในขั้นตอนการดำเนินงานของเรา จึงไม่เป็นภาระแต่อย่างใด และเนื่องจากการกำจัดแบคทีเรียในอากาศไม่ง่ายเหมือนการเช็ดโต๊ะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เราจึงหวังว่าการใช้ ziaino™ จะช่วยลดความกังวลของเราได้
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง (F-JDJ50-W)
จังหวัด: จังหวัดโทชิงิ
ผู้ใช้งาน: องค์การสวัสดิการสังคม Shinkikai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®