เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

สถานพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Yujinkai Hyakumanben

สถานพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Yujinkai Hyakumanben

ใช้ในจุดต่างๆ เช่น บริเวณต้อนรับ

เครือโรงพยาบาล Takeda มีศูนย์การแพทย์ประมาณ 20 แห่งซึ่งโรงพยาบาลของเราเป็นหนึ่งในนั้น เรามีแผนกออร์โธปิดิกส์ ศูนย์มะเร็งเต้านม และคณะแพทยศาสตร์ภายในโรงพยาบาล รวมถึงฝ่ายรังสีวิทยา เราได้ติดตั้ง ziaino™ ไว้ 2 จุดในบริเวณต้อนรับของเรา แม้เครือโรงพยาบาล Takeda จะนำ ziaino™ ไปใช้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง แต่สำหรับโรงพยาบาลของเรา ผมรู้สึกได้ว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์หายไป ความจริงที่ว่าไม่มีกลิ่นคลอรีนในอากาศเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีความสะอาดเพียงใด ซึ่งนับเป็นข้อดีเนื่องจากผู้ป่วยบางรายตอบสนองต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ไว นอกจากนี้ การบำรุงรักษายังไม่เป็นภาระให้แก่พนักงานด้วย และอุปกรณ์ยังมีความสะอาดในตัวเองเช่นเดียวกับอากาศ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2 เครื่อง (รวมทั้งหมดในเครือ 118 เครื่อง)
จังหวัด: จังหวัดเกียวโต
ผู้ใช้งาน: องค์การด้านการแพทย์ Yujinkai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®