เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

สถานพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Yujinkai Hyakumanben

สถานพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Yujinkai Hyakumanben

ใช้ในจุดต่างๆ เช่น บริเวณต้อนรับ

เครือโรงพยาบาล Takeda มีศูนย์การแพทย์ประมาณ 20 แห่งซึ่งโรงพยาบาลของเราเป็นหนึ่งในนั้น เรามีแผนกออร์โธปิดิกส์ ศูนย์มะเร็งเต้านม และคณะแพทยศาสตร์ภายในโรงพยาบาล รวมถึงฝ่ายรังสีวิทยา เราได้ติดตั้ง ziaino™ ไว้ 2 จุดในบริเวณต้อนรับของเรา แม้เครือโรงพยาบาล Takeda จะนำ ziaino™ ไปใช้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง แต่สำหรับโรงพยาบาลของเรา ผมรู้สึกได้ว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์หายไป ความจริงที่ว่าไม่มีกลิ่นคลอรีนในอากาศเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีความสะอาดเพียงใด ซึ่งนับเป็นข้อดีเนื่องจากผู้ป่วยบางรายตอบสนองต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ไว นอกจากนี้ การบำรุงรักษายังไม่เป็นภาระให้แก่พนักงานด้วย และอุปกรณ์ยังมีความสะอาดในตัวเองเช่นเดียวกับอากาศ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2 เครื่อง (รวมทั้งหมดในเครือ 118 เครื่อง)
จังหวัด: จังหวัดเกียวโต
ผู้ใช้งาน: องค์การด้านการแพทย์ Yujinkai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™