เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

วีไอพีเลานจ์ สายการบินเซี่ยเหมินที่สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เกาฉี

วีไอพีเลานจ์ สายการบินเซี่ยเหมินที่สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เกาฉี

ลูกค้าวีไอพีให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศอย่างมาก

ในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมหลักของเซี่ยเหมินซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน เกาฉีรับผู้โดยสารมากกว่า 27 ล้านคนต่อปี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสนามบินอย่างมาก วีไอพีเลานจ์ สายการบินเซี่ยเหมินจึงได้ออกแคมเปญการทำความสะอาดอากาศด้วยการใช้ ziaino™ ในการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในช่วงเวลาเช่นนี้ ผู้โดยสารในวีไอพีเลานจ์ต้องการทราบเกี่ยวกับ ziaino™ อย่างมากเนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีระหว่างการเดินทางเป็นข้อกังวลหลักของพวกเขา ziaino™ สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ชนิดต่างๆ พร้อมกับยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้โดยสารที่ต่างก็ให้การชื่นชมเป็นเสียงเดียวกัน
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 1 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: เซี่ยเหมิน ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®