เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงเรียนอนุบาล Nanjing Pukou Central

โรงเรียนอนุบาล Nanjing Pukou Central

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล

เนื่องจากเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Nanjing Pukou Central ในหนานจิง จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียนและครู ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ได้ซื้อ ziaino™ จำนวนหกเครื่องและติดตั้งในโรงเรียนเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมการอยู่และการเรียนรู้ของเด็กๆ จะถูกสุขอนามัยและมีการรักษาคุณภาพอากาศในอาคารให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ ziaino™ สามารถปกป้องนักเรียนและครูได้อย่างครอบคลุมตลอดเวลา กลิ่นจางๆ ของกรดไฮโปคลอรัสช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 6 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: หนานจิง ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®