เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

National Grid

National Grid

เมืองฮิงค์ลีย์ สหราชอาณาจักร
ประเภทโครงการ: การปรับปรุงใหม่

บริษัทผู้ติดตั้ง: Pick Everard
ปีที่ติดตั้ง: 2012

ความเป็นมา: จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบทำความเย็นที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งให้บริการคอลเซ็นเตอร์ที่สำคัญของ National Grid ในเมืองฮิงค์ลีย์  National Grid ต้องการโซลูชันที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่า

ความท้าทายของโครงการ: โรงงานในฮิงค์ลีย์มีคอลเซ็นเตอร์รับแจ้งเหตุการรั่วไหลของแก๊สที่สำคัญมากซึ่งให้บริการ 365 วันต่อปี ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบดังกล่าวไม่เพียงแค่ต้องไว้วางใจได้เท่านั้น แต่ยังต้องมีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงด้วย

วิธีการแก้ไข: ระบบ Pansonic ECO-G ที่ติดตั้งช่วยให้การควบคุมและสมรรถนะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องทำความเย็นสองเครื่องของไซต์งาน National Grid ถูกเปลี่ยนเป็น Panasonic ECO-G เจ็ดเครื่อง เทคนิคการใช้หลายระบบนี้ให้ความยืดหยุ่นที่สูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับเครื่องเพียงหนึ่งหรือสองเครื่อง หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในเครื่องหนึ่ง การทำงานร่วมกันของปั๊มความร้อนจะช่วยให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการต่อไปได้ 

การวิเคราะห์พลังงานของอาคาร: ระบบ ECO-G ใหม่ที่ติดตั้งในสถานที่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตรงจุดอย่างมาก เครื่องเหล่านี้ไม่เพียงให้บริการอย่างต่อเนื่องกับไซต์งานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเครื่องปรับอากาศลดลงอย่างมากอีกด้วย

ความคิดเห็นของบุคคลภายนอก: “การติดตั้งระบบ ECO-G ช่วยให้การควบคุมและสมรรถนะมีประสิทธิภาพมากขึ้น” Jeff Fleming จากบริษัท Pick Everard ผู้ติดตั้งโครงการ อธิบาย “ด้วยอัตราความน่าเชื่อถือสูงสุด ECO-G ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมและสมรรถนะที่เป็นส่วนบุคคลและมีประสิทธิภาพ นี่เป็นวิธีที่สะดวกกว่ามาก และลดการใช้พลังงานโดยรวมของเครื่อง ขจัดความสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นผลมาจากระบบปรับอากาศแบบเดิม"