เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงเรียนอนุบาล Oimoto

โรงเรียนอนุบาล Oimoto

ใช้เงินสนับสนุนจากจังหวัดในการติดตั้ง ziaino™ ในห้องเรียนทุกห้อง

ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ช่วยให้เด็กๆ เติบโตอย่างมั่นคง” โรงเรียนของเรามีเป้าหมายในการพัฒนาการดูแลเด็กที่ส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองพร้อมทั้งฝึกฝนให้มีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดี และความรู้สึกที่ชัดเจน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการดูแลเด็กของเรา เราจึงเริ่มใช้ ziaino™ เนื่องจากรู้สึกว่าการฆ่าเชื้อนั้นไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องฟอกอากาศทั่วไป และเรายังได้ใช้เงินสนับสนุนจากจังหวัดของเราเพื่อติดตั้ง ziaino™ ในห้องทั้งหมด 17 ห้องที่นักเรียนของเราใช้เวลาในนั้น เช่น ห้องเรียน นอกจากจะกล่าวถึงการใช้ ziaino™ บนบล็อกของเราแล้ว เรายังได้จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ โดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่นักเรียนในระดับอนุบาลขาดเรียน การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์มาตรการฆ่าเชื้่อของเราและการแบ่งปันข้อมูลให้ศูนย์ดูแลเด็กในท้องถิ่น
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 17 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดไซตามะ
ผู้ใช้งาน: สถาบันการศึกษาร่วมกับ Oimoto Gakuen, โรงเรียนอนุบาล Oimoto

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™