เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ Olympus Corporation Utsugi

ศูนย์ Olympus Corporation Utsugi

การใช้งานในศูนย์ฝึกอบรมเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนพื้นผิว

ในปัจจุบัน บริษัทของเรากำลังพัฒนาธุรกิจใน 3 สาขา ได้แก่ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิดีโอ จากทั้งหมดนี้ ธรุกิจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งสูงสุดในตลาดโลก แผนกการจัดการการศึกษาของเราได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ในพื้นที่นี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วย และมีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาของพนักงานทั่วประเทศ เนื่องจากการฝึกอบรมจะดำเนินไปเป็นเวลาหลายชั่วโมง และเนื่องจากกิจกรรมหลายอย่างที่เราทำจำเป็นต้องใช้วัสดุการสอนร่วมกัน เราจึงให้ความสำคัญกับมาตรการฆ่าเชื้อเสมอ เราจึงเริ่มใช้ ziaino™ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดให้มาตรการเหล่านี้ เราทำการประเมินพื้นที่ที่คาดว่าจะสามารถยับยั้งแบคทีเรียทั้งชนิดที่เกาะแน่นบนพื้นผิวและอยู่ในอากาศได้ เนื่องจาก ziaino™ จำเป็นต้องเติมน้ำเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นในตอนเช้า จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการฝึกอบรม นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังช่วยให้ผู้ที่ไม่ต้องการออกจากบ้านคลายความกังวลลงไปได้ด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมนั้นส่งผลอย่างมากต่อการเรียนรู้ เราจึงมีเป้าหมายที่จะมอบสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายต่อไป
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 7 เครื่อง
จังหวัด: เขตมหานครโตเกียว
ผู้ใช้งาน: Olympus Corporation

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™