เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

“JOB HUB SQUARE” ของบริษัทในเครือ Pasona

“JOB HUB SQUARE” ของบริษัทในเครือ Pasona

ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวา

บริษัทในเครือ Pasona มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ผู้คนและกำลังพัฒนาบริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เช่น บริการโยกย้ายพนักงาน บริการแนะนำพนักงาน และบริการด้านการศึกษา/ฝึกอบรม “JOB HUB SQUARE” ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของเราเปิดทำการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2017 เพื่อใช้เป็นสำนักงานดำเนินการแห่งใหม่ของเรา เราเคยใช้ ziaino™ ที่สำนักงานเดิมของเรามาก่อนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการฆ่าเชื้อ ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ที่อาคารใหม่ของเราซึ่งเป็นศูนย์รวมบริษัทในเครือ เราไม่เพียงแต่ติดตั้งอุปกรณ์ ziaino™ ไว้ในสำนักงานเท่านั้น แต่ยังติดตั้งไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กภายในอาคารของเรา ห้องสำหรับพักผ่อน และสำนักงานส่งเสริมสุขภาพด้วย เมื่อเราย้ายสำนักงานมาและมีพนักงานที่ทำงานด้วยกันเป็นจำนวนมากขึ้น เราจึงมีความคาดหวังที่สูงขึ้นด้วยว่าประสิทธิภาพของ ziaino™ จะช่วยให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างเต็มที่โดยยังคงมีสุขภาพดี
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 40 เครื่อง
จังหวัด: เขตมหานครโตเกียว
ผู้ใช้งาน: Pasona Inc.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®