เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ดูแลเอกชน Aozora

ศูนย์ดูแลเอกชน Aozora

ใช้ในมาตรการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้อง

ในเมืองทากิกาวะ ฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านพักของเรา อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละปีจะต่ำที่ประมาณ 7°C เท่านั้น ทำให้เราต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับใช้ในฤดูหนาวมากกว่าอุปกรณ์ทำความเย็นในฤดูร้อน เพื่อป้องกันอากาศแห้งและช่วยในการฆ่าเชื้อ เราจึงพยายามควบคุมความชื้นตามความจำเป็นและใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ด้วย เช่น เครื่องทำความชื้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ เนื่องจากช่วยให้เราประหยัดต้นทุนได้ ลดแรงงานของพนักงาน และสามารถดูแลรักษาได้โดยไม่ต้องกังวล และเรายังใช้อุปกรณ์ในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องที่เพิ่งมีการย้ายออกไป เพื่อให้ผู้พักอาศัยรายต่อไปมีความสะดวกสบายเมื่อย้ายเข้ามา
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง (F-JDJ50-W)
จังหวัด: ฮอกไกโด
ผู้ใช้งาน: Hokusei Corporation

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®