เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ดูแลเอกชน SJR Oita

ศูนย์ดูแลเอกชน SJR Oita

เพิ่มความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจให้ผู้พักอาศัย

ศูนย์ของเราเป็นศูนย์ดูแลแบบพักอาศัยของเอกชนที่มีผู้พักอาศัยจำนวนมากที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ กลุ่มบริษัทในเครือ JR Kyushu มีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเข้าพักและสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและใช้จุดแข็งขององค์การในทุกๆ ด้านรวมถึงความสำเร็จมากมายในธุรกิจการดูแลแบบระยะยาว เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ ziaino™ 7 เครื่องไว้ในพื้นที่ของศูนย์ในส่วนที่ใช้สำหรับการรับประทานอาหารและบริการดูแลช่วงกลางวัน เพื่อใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพด้านการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ นอกเหนือไปจากการปรับปรุงในด้านต่างๆ ที่ศูนย์ของเรา เช่น ตัวอาคาร เรายังได้พิจารณาถึงความสำคัญในการปรับปรุงด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การจัดการด้านสุขอนามัยและความสะดวกสบาย ซึ่งในด้านนี้ เรามีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของ ziaino™ นอกจากนี้ เมื่อเข้าใกล้ ziaino™ อุปกรณ์จะให้กลิ่นจางๆ ที่ดูเหมือนสามารถฆ่าเชื้อได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้พักอาศัยและครอบครัวรู้สึกถึงความปลอดภัยและไว้วางใจ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 7 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดโออิตะ
ผู้ใช้งาน: บริษัท JR Kyushu Senior Life Support

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®