เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

คลินิกทันตกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ด้วยคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดภายในอาคาร

คลินิกทันตกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ด้วยคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดภายในอาคาร

คลินิกทันตกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ด้วยคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดภายในอาคาร

Queen Street Dental

สถานที่ตั้ง: เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
ลูกค้า: Queen Street Dental

คลินิก Queen Street Dental ตั้งอยู่ใจกลางย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองออกแลนด์ โดยเชี่ยวชาญด้านสุขภาพภายในช่องปากและให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ทันตกรรมทั่วไปไปจนถึงทันตกรรมเพื่อความงาม คลินิกแห่งนี้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่คลินิก

เพิ่มความสบายใจให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่คลินิกด้วยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ปลอดภัย

ปัจจุบัน ความกังวลเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นเห็นได้ชัดยิ่งกว่าที่เคยเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสำหรับคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการผู้ป่วยทุกวัน ดังนั้น จึงมีความต้องการคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสให้เหลือน้อยที่สุด

เมื่อ Queen Street Dental กลับมาให้บริการทางทันตกรรมอีกครั้งในช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ ความสบายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่คลินิกได้กลายเป็นสิ่งที่ทางคลินิกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ และผู้ป่วยเองก็มีความวิตกกังวลไม่ต่างกันเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำฟันในพื้นที่ปิดภายในอาคาร แม้จะมีการปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันแล้ว Queen Street Dental มุ่งมั่นที่จะรักษาอากาศภายในอาคารของคลินิกให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตหลังจากสถานการณ์โรคระบาด

เพิ่มความสบายใจให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่คลินิกด้วยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ปลอดภัย

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานที่ติดตั้งใน Queen Street Dental

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

Queen Street Dental ได้เลือกใช้เทคโนโลยีการฟอกอากาศที่ได้รับสิทธิบัตรของ Panasonic นั่นคือ nanoe™ X โดยติดตั้งเครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานจำนวน 8 เครื่อง เพื่อรักษาอากาศภายในอาคารของคลินิกให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานที่ติดตั้งในห้องรักษาของ Queen Street Dental

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

การติดตั้งที่เป็นระเบียบของเครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดาน

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานมีขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ง่าย และดูสะอาดตาสำหรับสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic มอบประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมูล OH) ที่ถูกกักเก็บในน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และสารมลพิษอื่นๆ รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อนุภาคขนาดนาโนของ nanoe™ X สามารถแทรกซึมลึกลงไปในเครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่มได้ เช่น ผ้า โซฟา และพรม เทคโนโลยี nanoe™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 99%*

ด้วยการนำเทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic มาปรับใช้ อากาศภายในอาคารของคลินิกทันตกรรมจึงมีความบริสุทธิ์อยู่เสมอ ทำให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์การรักษาที่สบายใจและมั่นใจมากขึ้น อีกทั้งยังปกป้องเจ้าหน้าที่คลินิกได้อย่างทั่วถึงในขณะเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง:
เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดาน (8 เครื่อง)

* จากการทดสอบยืนยันของ Panasonic ร่วมกับศูนย์คุณภาพและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอของญี่ปุ่น (QTEC) โดยการเปรียบเทียบค่าไตเตอร์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) และสายพันธุ์ทั้งสี่ (Alpha, Beta, Gamma และ Delta) ในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรโดยสัมผัสและไม่สัมผัสกับ nanoe™ ผลที่ได้คือการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพในการยังยั้งไวรัสทั้งห้าชนิดได้มากกว่า 99% หลังรับสัมผัสเป็นเวลาสองชั่วโมง โปรดทราบว่าผลการยืนยันนี้มาจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบปิดและไม่ใช่พื้นที่ที่มีการใช้งานจริง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

air-e