เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

บริษัทในเครือ SAKURA

บริษัทในเครือ SAKURA

ยกระดับคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมการทำงานให้พนักงานของเรา

เมื่อมีการปรับปรุงสำนักงาน พวกเราซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Sakura และมีพนักงานเกือบ 100 คนในหนึ่งชั้นไม่ได้ให้ความสำคัญต่ออุปกรณ์โต๊ะและเก้าอี้เท่านั้น แต่รวมถึงการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วย เนื่องจากเราตัดสินใจรวมส่วนงานหลักๆ ของบริษัทให้อยู่ด้วยกันในชั้นเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มาตรการฆ่าเชื้อจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเรา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ ขณะนี้พนักงานหลายคนต่างก็ชื่นชอบและกล่าวว่าพวกเขาสามารถมีสมาธิกับการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลใจ ซึ่งทำให้เราได้ตระหนักอีกครั้งถึงความสำคัญของการคำนึงถึงคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมที่พนักงานของเราทำงานทุกวัน
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 4 เครื่อง (F-JDL50-W)
จังหวัด: จังหวัดไอจิ
ผู้ใช้งาน: บริษัทในเครือ SAKURA: บริษัท Sakura Printing Co., Ltd.: บริษัท Sakura Holdings Co., Ltd.: บริษัท Japan Planning Center Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®