เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ดูแลสุขภาพของแม่และเด็กอ่อนเซี่ยงไฮ้

ศูนย์ดูแลสุขภาพของแม่และเด็กอ่อนเซี่ยงไฮ้

คุณแม่สามารถใช้เวลากับลูกน้อยได้อย่างไร้กังวล

ศูนย์ดูแลสุขภาพของแม่และเด็กอ่อนเซี่ยงไฮ้ให้บริการดูแลหลังการคลอดเป็นหลัก การดูแลหลังคลอดเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กอ่อนซึ่งอากาศในอาคารต้องมีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ จากการยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสหลายชนิดของ ziaino™ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับแม่และลูกน้อย และการใช้ ziaino™ ยังสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการของศูนย์
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 1 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®