เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

บรรยากาศการรับประทานอาหารที่น่ารื่นรมย์ด้วยอากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

Starbucks Conezion Putrajaya มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X และระบบระบายอากาศให้สมดุล

Starbucks Conezion Putrajaya มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X และระบบระบายอากาศให้สมดุล

Starbucks Conezion Putrajaya
สถานที่ตั้ง: Putrajaya ประเทศมาเลเซีย
ลูกค้า: Starbucks Malaysia

Starbucks Conezion Putrajaya ใช้โซลูชันด้านอากาศของ Panasonic เพื่อรักษาคุณภาพอากาศในอาคารให้เย็นสบาย รวมทั้งช่วยให้พื้นที่ภายในอาคารสะอาดและดีต่อสุขภาพ พร้อมสร้างความมั่นใจในการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยมีอากาศที่บริสุทธิ์ตลอดทั้งวัน

ความท้าทาย: มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ลูกค้า

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการตระหนักถึงคุณภาพอากาศภายในอาคารยิ่งขึ้น Starbucks Conezion Putrajaya จึงมองหาโซลูชันต่างๆ ที่ช่วยให้แน่ใจว่าอากาศภายในอาคารมีความปลอดภัยและบริสุทธิ์ด้วยระบบระบายอากาศให้สมดุล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยและได้รับประสบการณ์การดื่มกาแฟที่น่าสบาย

ความท้าทาย: มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและสะดวกสบายแก่ลูกค้า

Starbucks Conezion Putrajaya

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

Starbucks Conezion Putrajaya ใช้เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางของ Panasonic ที่มอบกระแสลมกว้างถึง 360 องศา เพื่อทำความเย็นให้พื้นที่ขนาดใหญ่อย่างทั่วถึง ด้วยดีไซน์แบนเรียบในแนวนอน เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางจึงติดตั้งบนเพดานได้อย่างเหมาะเจาะโดยไม่กระทบรูปลักษณ์ความสวยงามของร้านกาแฟ อีกทั้งยังมี nanoe™ X ที่ยับยั้งสารพิษต่างๆ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหาร

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมูล OH) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และสารมลพิษอื่นๆ รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อนุภาคขนาดนาโนของ nanoe™ X สามารถแทรกซึมลึกลงไปในเครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่มได้ เช่น ผ้า โซฟา และพรม เทคโนโลยี nanoe™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 99%* อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับอากาศที่นำเข้าสู่อาคาร (ERV) ภายในร้านทำให้การระบายอากาศสมดุลเพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่พอเหมาะ และระบายอากาศที่ไม่ถ่ายเท ความชื้น และสารพิษภายในอาคารออกไป กระบวนการเติมและระบายอากาศไปพร้อมกันช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้น ขณะที่ระบบระบายอากาศที่ประหยัดพลังงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศด้วย

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางที่มี nanoe™ X ของ Panasonic ช่วยรักษาอากาศภายในอาคารให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับลูกค้า

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เสริมความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยการปกป้องอากาศภายในอาคารด้วย nanoe™ X ตลอด 24 ชั่วโมงของ Panasonic

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

ป้ายแสดงการปกป้องด้วย nanoe™ X ตลอด 24 ชั่วโมงใน Starbucks Conezion Putrajaya

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางที่มี nanoe™ X

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ที่ Starbucks Conezion Putrajaya

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง:
เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับอากาศที่นำเข้าสู่อาคาร (2 เครื่อง)
เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง (10 เครื่อง)

*จากการทดสอบยืนยันของ Panasonic ร่วมกับศูนย์คุณภาพและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอของญี่ปุ่น (QTEC) โดยการเปรียบเทียบค่าไตเตอร์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) และสายพันธุ์ทั้งสี่ (Alpha, Beta, Gamma และ Delta) ในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรโดยสัมผัสและไม่สัมผัสกับ nanoe™ ผลที่ได้คือการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพในการยังยั้งไวรัสทั้งห้าชนิดได้มากกว่า 99% หลังรับสัมผัสเป็นเวลาสองชั่วโมง โปรดทราบว่าผลการยืนยันนี้มาจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบปิดและไม่ใช่พื้นที่ที่มีการใช้งานจริง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องระบายอากาศแบบแลกเปลี่ยนความร้อน รุ่น Standard

ระบบปรับอากาศ R32 Inverter NX Series Deluxe แบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง