เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Technopark

Technopark of Nobosibirsk Academgorodok (โนโวซีบีสค์ รัสเซีย)

ระบบปรับอากาศ: FSV ME1 Series: 38 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 1,487 kW / 422 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ติดผนัง: 17 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 217 เครื่อง

Technopark of Nobosibirsk Academgorodok ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานสำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่วนแรกของคอมเพล็กซ์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ทำงานในด้านนาโนเทคโนโลยี ส่วนอื่นๆ ของอุทยานเทคโนโลยีรองรับบริษัทต่างๆ ที่มุ่งเน้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ประเภท U2