เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยสามารถใช้บริการคลินิกได้อย่างไร้กังวล

โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินได้ดูแลสุขภาพของประชาชนมานานกว่า 80 ปี เนื่องจากคลินิกกุมารเวชกรรมมีผู้ป่วยจำนวนมาก โรงพยาบาลจึงเลือกใช้ ziaino™ ในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จากการใช้วิธีการแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ ziaino™ ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ป่วยได้
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 1 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: เซี่ยเหมิน ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®