เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Xativa

ระบบ ECO G ของ PANASONIC ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 40% ในอาคารที่พักอาศัยแห่งใหม่ในสเปน

ปีที่ติดตั้ง: 2012

ความเป็นมา: อพาร์ตเมนต์เจ็ดชั้นที่ตั้งอยู่ในเมืองชาติวามีห้องชุด 176 ห้อง บันได 8 แห่ง และที่จอดรถชั้นใต้ดิน 2 แห่ง โครงการที่ครอบคลุมนี้ได้รับการพัฒนาโดย Rational Architecture ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

ความท้าทายของโครงการ:
 ในส่วนของโครงการ Rational Architecture ได้รับข้อมูลสรุปโดยละเอียด รวมถึงการติดตั้งปั๊มความร้อนเพื่อควบคุมการระบายอากาศและกระแสลม ปั๊มความร้อนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารเย็นลงในช่วงฤดูร้อน และให้ความร้อนที่เท่ากันในฤดูหนาวที่เย็นลง ข้อกำหนดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ อาคารหลังนี้จะมีการยื่นขออนุมัติตามข้อตกลงวัตถุประสงค์ของยุโรป (European Objective) "20-20-20" ที่เริ่มนำมาใช้เมื่อเร็วๆ นี้ ข้อตกลงวัตถุประสงค์ของยุโรปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานในยุโรปในที่สุดภายในปี 2020 โดยกำหนดให้ลดการใช้พลังงานขั้นต้นภายในสหภาพยุโรปลง 20% เพื่อบรรลุข้อตกลงนี้จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% และจะต้องเพิ่มการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน 20%

วิธีการแก้ไข: 
เลือกใช้ระบบ ECO G ของ Panasonic เนื่องจากอุณหภูมิในเมืองวาเลนเซียเฉลี่ยสูงถึง 40°C ในช่วงฤดูร้อน และ 15ºC ในฤดูหนาว ระบบปั๊มความร้อนของ Panasonic จะทำงานเพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำ ซึ่งหมายความว่ายังคงต่ำอยู่ในช่วงฤดูที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานสูงซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตน้ำที่มีอุณหภูมิสูงโดยไม่จำเป็น การดำเนินการนี้จะกลับกันในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่น ภายในอาคารแต่ละอพาร์ทเมนท์มีระบบ ECO G สองชุดนั่นคือ 20 HP หนึ่งชุดและ 30 HP หนึ่งชุด ซึ่งจะใช้ไฟรวม 282 kW ต่อห้อง

การวิเคราะห์พลังงานของอาคาร: ระบบ ECO G มีค่าเฉลี่ย COP ต่อปี 1,412 และ EER 1,557 ซึ่งสูงกว่าการจัดอันดับของปั๊มความร้อนทั่วไปเนื่องจากประสิทธิภาพของระบบที่อุณหภูมิต่ำ ส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และสร้างมาตรฐานระดับสูง

ข้อมูลการติดตั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์: ECO G