เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

แนวคิด

QUALITY AIR FOR LIFE

ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้ เวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน 365 วันในหนึ่งปี อากาศก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคุณ ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีปรับอากาศและระบายอากาศไว้ด้วยกัน เราจะช่วยให้คุณสูดอากาศสดชื่นยิ่งขึ้นที่ส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งยังทำให้ชีวิตโดยรวมสบายยิ่งขึ้น เราจึงทำงานเพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีสุขภาพที่ดีและได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Quality Air for Life โดยใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่เราได้พัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

มุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

มุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

เราทุกคนหายใจเอาอากาศเข้าไป 18 กก. ในแต่ละวัน

ในทุกๆ วัน มนุษย์แต่ละคนหายใจเอาอากาศเข้าไปประมาณ 18 กก.*1 หรือเทียบเท่ากับรูปทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ในทางกลับกัน ทุกวันคนเราจะรับประทานอาหารเพียง 1.3 กก.*2 และดื่มน้ำเพียง 1.2 กก.*3 เท่านั้น นั่นหมายความว่า คนคนหนึ่งบริโภคอากาศมากกว่าอาหารหรือน้ำประมาณ 15 เท่าตามน้ำหนัก และ มากกว่าถึง 15,000 เท่าตามปริมาตร ดังนั้น คุณภาพอากาศจึงมีความสำคัญมากกว่าคุณภาพอาหารหรือน้ำ เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดีทุกวัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพอากาศเพื่อทุกๆ คนทั่วโลกโดยใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของเราเอง

มุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

วิสัยทัศน์ของ Panasonic ในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอากาศที่ดี

วิสัยทัศน์ของ Panasonic ในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอากาศที่ดี
1. การควบคุมอุณหภูมิ

1. การควบคุมอุณหภูมิ
รักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

2. การควบคุมความชื้น

2. การควบคุมความชื้น
รักษาอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม พร้อมขจัดความชื้นส่วนเกิน

3. การปรับปรุงคุณภาพอากาศ

3. การปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ยับยั้งไวรัสและการเติบโตของเชื้อราด้วยเทคโนโลยี nanoe™ และไล่อากาศเสียด้วยระบบระบายอากาศ

ปัญหาที่มองไม่เห็นกับสภาพแวดล้อมด้านอากาศภายในบ้าน

ปัญหาที่มองไม่เห็นกับสภาพแวดล้อมด้านอากาศภายในบ้าน

ถึงแม้คุณจะมองไม่เห็น แต่อากาศภายในบ้านและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในอาคารก็อาจสกปรกได้ง่าย

อากาศที่มีมลพิษจะไหลเข้ามาจากภายนอกโดยไม่เป็นที่สังเกต ส่วนสารเคมีต่างๆ จะถูกปล่อยออกมาจากไม้และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มสูงขึ้นขณะที่คนเราหายใจ ส่วนระดับความชื้นจะเพิ่มขึ้นขณะที่เหงื่อระเหยไป ปัจจัยดังกล่าวนี้จะค่อยๆ ทำให้ห้องเย็นสบายน้อยลง

ปัญหาที่มองไม่เห็นกับสภาพแวดล้อมด้านอากาศภายในบ้าน
ปัญหาที่มองไม่เห็นกับสภาพแวดล้อมด้านอากาศภายในบ้าน

ประเด็นสำคัญ 3 ข้อเพื่อรักษาคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมแบบใดก็ตามภายในอาคาร

ประเด็นสำคัญ 3 ข้อเพื่อรักษาคุณภาพอากาศในสภาพแวดล้อมแบบใดก็ตามภายในอาคาร

แผนโซลูชันด้านอากาศ

แผนโซลูชันด้านอากาศ

การผสมผสานระบบ HVAC ที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพอากาศ Panasonic มีโซลูชันด้านอากาศที่เหมาะสมสำหรับบ้าน พื้นที่ค้าปลีก และสำนักงาน โดยให้บริการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็น ด้วยการให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร เราตั้งเป้าที่จะช่วยให้ผู้คนมากขึ้นได้สูดอากาศที่สะอาดขึ้นและสดชื่นยิ่งขึ้น

แผนโซลูชันด้านอากาศ

*1 Uchiyama, Iwao (แผนกอาชีวอนามัย สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น) “Air and Human Beings: from the Physiological Viewpoint” (1999). https://ci.nii.ac.jp/naid/110008447936/
*2,*3 กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น Heat Illness Environmental Health Manual 2018, p. 32, fig. 3-2. http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_3-1.pdf