เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์

เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ระบายอากาศ สามารถบันทึกเครือข่าย Wi-Fi ได้ครั้งละหนึ่งเครือข่ายเท่านั้น หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ คุณจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่ายใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ : ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อใหม่ หากเป็นเช่นนั้นให้ดำเนินการรีเซ็ตอุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม "เมนู" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
แตะ “เจ้าของ” เพื่อขยายเมนู จากนั้น แตะ “เปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์”

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
หลังจากตรวจสอบอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้ว ให้แตะ "เริ่ม"

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแอปเพื่อดำเนินการต่อ

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud