Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online false false false

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 2 ทิศทางประเภท L1

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 2 ทิศทางประเภท L1

การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการติดตั้ง และบำรุงรักษาง่าย

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 2 ทิศทางประเภท L1 มีความบาง กะทัดรัด และเบามาก ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น ใบพัดที่ได้รับการออกแบบใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง และเบาขึ้น
  • R410A

โปรดเลือกประเภทผู้ใช้งานของคุณ

ขยาย
ย่อ
ปิด

ข้อมูลจำเพาะ

S-22ML1E5

รูปของ S-22ML1E5

S-28ML1E5

รูปของ S-28ML1E5

S-36ML1E5

รูปของ S-36ML1E5

S-45ML1E5

รูปของ S-45ML1E5

S-56ML1E5

รูปของ S-56ML1E5

S-73ML1E5

รูปของ S-73ML1E5
  • R410AR410A

ปรับเปลี่ยนการกระจาย และการไหลเวียนของอากาศได้โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานของเครื่อง

สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 500 มม. ด้วยปั๊มระบายน้ำในตัว

ดูแลรักษาง่าย

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
แหล่งพลังงาน 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์
ประสิทธิภาพการทำความเย็น 2.2 กิโลวัตต์, 7,500 บีทียู/ชม 2.8 กิโลวัตต์, 9,600 บีทียู/ชม. 3.6 กิโลวัตต์, 12,000 บีทียู/ชม. 4.5 กิโลวัตต์, 15,000 บีทียู/ชม. 5.6 กิโลวัตต์, 19,000 บีทียู/ชม. 7.3 กิโลวัตต์, 25,000 บีทียู/ชม.
ความจุความร้อน 2.5 กิโลวัตต์, 8,500 บีทียู/ชม. 3.2 กิโลวัตต์, 11,000 บีทียู/ชม. 4.2 กิโลวัตต์, 14,000 บีทียู/ชม. 5.0 กิโลวัตต์, 17,000 บีทียู/ชม. 6.3 กิโลวัตต์, 21,000 บีทียู/ชม. 8.0 กิโลวัตต์, 27,000 บีทียู/ชม.
กำลังไฟเข้า (ระบายความร้อน) 0.086/0.090/0.095 กิโลวัตต์ 0.086/0.092/0.097 กิโลวัตต์ 0.088/0.093/0.099 กิโลวัตต์ 0.091/0.097/0.103 กิโลวัตต์ 0.091/0.097/0.103 กิโลวัตต์ 0.135/0.145/0.154 กิโลวัตต์
กำลังไฟเข้า (การทำความร้อน) 0.055/0.058/0.062 กิโลวัตต์ 0.055/0.060/0.064 กิโลวัตต์ 0.057/0.061/0.066 กิโลวัตต์ 0.060/0.065/0.070 กิโลวัตต์ 0.060/0.065/0.070 กิโลวัตต์ 0.100/0.109/0.117 กิโลวัตต์
กระแสไฟวิ่ง (การทำความเย็น) 0.45/0.45/0.45 A 0.44/0.45/0.45 A 0.44/0.45/0.45 A 0.45/0.45/0.45 A 0.45/0.45/0.45 A 0.64/0.65/0.66 A
กระแสไฟวิ่ง (การทำความร้อน) 0.29/0.29/0.30 A 0.28/0.29/0.30 A 0.28/0.29/0.30 A 0.29/0.29/0.30 A 0.29/0.29/0.30 A 0.46/0.48/0.49 A
ประเภทพัดลม Sirocco Fan Sirocco Fan Sirocco Fan Sirocco Fan Sirocco Fan Sirocco Fan
อัตราการไหลของอากาศ (H/M/L) 480/420/360 ลบ.ม./ชม., 113/117/100 ลิตร/วินาที 540/480/420 ลบ.ม./ชม., 150/133/117 ลิตร/วินาที 580/520/460 ลบ.ม./ชม., 161/144/128 ลิตร/วินาที 660/540/480 ลบ.ม./ชม., 183/150/133 ลิตร/วินาที 660/540/480 ลบ.ม./ชม., 183/150/133 ลิตร/วินาที 1,140/960/840 ลบ.ม./ชม., 317/267/233 ลิตร/วินาที
เอาท์พุตมอเตอร์พัดลม 0.03 kW 0.03 kW 0.03 kW 0.03 kW 0.03 kW 0.05 kW
ระดับกำลังเสียง (H/M/L) 40/38/35 เดซิเบล 44/40/37 เดซิเบล 45/42/39 เดซิเบล 46/44/40 เดซิเบล 46/44/40 เดซิเบล 49/46/44 เดซิเบล
ระดับความดันเสียง (H/M/L) 30/27/24 เดซิเบล (A) 33/29/26 เดซิเบล (A) 34/31/28 เดซิเบล (A) 36/32/29 เดซิเบล (A) 36/32/29 เดซิเบล (A) 38/35/33 เดซิเบล (A)
ขนาด สูง 350 x กว้าง 840 x ลึก 600 มม. สูง 350 x กว้าง 840 x ลึก 600 มม. สูง 350 x กว้าง 840 x ลึก 600 มม. สูง 350 x กว้าง 840 x ลึก 600 มม. สูง 350 x กว้าง 840 x ลึก 600 มม. สูง 350 x กว้าง 1,140 x ลึก 600 มม.
มิติข้อมูลด้วยแผงฝ้าเพดานเสริม สูง 358 x กว้า 1,060 x ลึก 680 มม. สูง 358 x กว้า 1,060 x ลึก 680 มม. สูง 358 x กว้า 1,060 x ลึก 680 มม. สูง 358 x กว้า 1,060 x ลึก 680 มม. สูง 358 x กว้า 1,060 x ลึก 680 มม. สูง 358 x กว้าง 1,360 x ลึก 680 มม.
การต่อท่อ (ของเหลว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø9.52 มม. (Ø3/8 นิ้ว)
การต่อท่อ (แก๊ส) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø15.88 มม. (Ø5/8 นิ้ว)
การต่อท่อ (ท่อระบาย) VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25
น้ำหนักสุทธิ 23 กก. 23 กก. 23 กก. 23 กก. 23 กก. 30 กก.
น้ำหนักสุทธิพร้อมแผงฝ้าเพดานเสริม 28.5 กก. 28.5 กก. 28.5 กก. 28.5 กก. 28.5 กก. 39 กก.

เอกสาร

ตัวเลือกชุดอุปกรณ์ภายนอก

กรณีศึกษา

คุณสมบัติ

ความเย็น/ความร้อน kW (พิกัด)

2.2/2.5

2.8/3.2

3.6/4.2

4.5/5.0

5.6/6.3

7.3/8.0

ความเย็น/ความร้อน บีทียู/ชม. (พิกัด)

7,500/8,500

9,600/11,000

12,000/14,000

15,000/17,000

19,000/21,000

25,000/27,000

หมายเลขรุ่น

S-22ML1E5

S-28ML1E5

S-36ML1E5

S-45ML1E5

S-56ML1E5

S-73ML1E5

อากาศไหลเวียนได้ดี

ทำให้ทุกพื้นที่เย็นลงอย่างรวดเร็ว

การไหลเวียนของอากาศอันทรงพลังทำให้ทุกพื้นที่เย็นสบายทันที
หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงค่าอัตราการไหลของอากาศใน high mode
ทำให้ทุกพื้นที่เย็นลงอย่างรวดเร็ว

การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งการทำความเย็นและการทำความร้อน

เครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนมุมของบานพับโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมการไหล และการกระจายลม เพื่อให้อากาศกระจายจากด้านบนเมื่อทำความเย็น และจากด้านล่างเมื่อทำความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งการทำความเย็นและการทำความร้อน

ตัวเลือกในการควบคุมอันเหนือชั้น

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคมีตัวเลือกที่ยืดหยุ่น โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้งแบบเฉพาะส่วน แบบรวมศูนย์ และควบคุมโดยระบบคลาวด์หรือ WLAN ได้ โปรดขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับอากาศของพานาโซนิค เพื่อขอคำแนะนำว่า โซลูชันการควบคุมใดเหมาะสำหรับความต้องการของระบบของคุณมากที่สุ
ตัวเลือกในการควบคุมอันเหนือชั้น

การติดตั้งที่ยืดหยุ่น

ดีไซน์กะทัดรัดขนาดที่กะทัดรัดของเครื่องปรับอากาศฝังเพดาน 2 ทิศทางทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยว
ดีไซน์ที่กะทัดรัด

การบำรุงรักษาปั๊มระบายน้ำสามารถทำได้จากทั้งสองด้าน จากด้านซ้าย (ด้านท่อ) และด้านในของตัวเครื่อง
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 500 มม. ด้วยปั๊มระบายน้ำในตัว

ถาดน้ำทิ้งติดตั้งสายไฟที่สามารถถอดออกได้ ฝาครอบพัดลม มีโครงสร้างแบบแยกส่วน และถอดมอเตอร์พัดลมออกได้ อย่างง่ายดาย เพียงถอดฝาครอบด้านล่างออก
บำรุงรักษาง่าย